Beurs

Uitgebreide beurs met 50 beursplaatsen

Programma

Workshops en presentaties

Netwerken

Volop netwerkmogelijkheden

Hieronder vindt u het programma van 2017. Wilt u iets doen in het programma van Waterinfodag 2018? Neem dan contact op via info@waterinfodag.nl.

Erik Kraaij

Waterveiligheidsportaal

Jan Strijker, Jeroen Overbeek

Het Waterveiligheidsportaal – Dijken op orde, data op orde!

Het Waterveiligheidsportaal (WVP) is een voorziening waar de partners in de sector gegevens rondom waterveiligheid kunnen uitwisselen. In eerste instantie gericht op proces beoordelen en versterken van de primaire
Wies Vullings, Dennis Walvoort

Kwaliteit van data over grondwater: Fitness for use

Het kennen van de kwaliteit van ruimtelijke data steeds belangrijker aan het worden. Mede als gevolg van de data explosie en het open data beleid is heel veel data
Carolien Wegman, Kees de Gooijer

Innovaties met waterbeheer en energie

Waterbeheerders willen hun watersysteem optimaliseren door het energieverbruik te verminderen en waar mogelijk energiekosten te besparen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door planning, een flexibelere opstelling en vernieuwde
John Schobben

Ontsluiting waterdata van Rijkswaterstaat en de toekomstvisie

Rijkswaterstaat heeft een grote variëteit aan waterdata en ontsluit een deel hiervan via Waterinfo en webservices. Hiermee is de meest bevraagde data voor het publiek direct toegankelijk. Voor uitbreidingen
Titia Houwing, Daniel Levelt

Smart Drinkwater

Smart Drinkwater gaat over toepassingen van slimme data in d e Drinkwatervoorziening. Deze sessie is een samenwerking van KPN, Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf OASEN.
Suzanne Kabel

Veilig data delen in relatie tot de nieuwe omgevingswet

Data moet de taak van uitvoerders van deze wet en die van initiatiefnemers ondersteunen, maar moet ook bruikbaar zijn voor applicaties. KPN neemt u mee hoe dit succesvol en
Herman Winkels

Werkwijze BIM toepassing bij RWS, ook iets voor Waterschappen?

Rijkswaterstaat is vanaf 2013 BIM gaan toepassen in aanlegprojecten door gericht gestructureerd data/informatie uit te vragen in deze contracten. De projectteams krijgen 3D-ontwerpen van de aan te leggen infra
Andreas Hoogeveen

Scrum/Agile in de watersector: “Just Do It!”

Vanuit de IT wereld heeft de scrum werkwijze zijn weg gevonden naar andere toepassingsvelden. In veel organisaties wordt het begrip "scrum" en het bijbehorende begrip "agile" te pas en

BGT

Don de Mello, Ronald van Lanen

Aan de slag met BIM!

BEKIJK HIER DE PRESENTATIE. Veel afdelingen Nieuwbouw/Projecten etc. van waterbeheerders en drinkwaterbedrijven zijn zich aan het oriënteren op de meerwaarde van toepassing van BIM in renovatie/nieuwbouw en beheer
Gertjan van Heijst, Jesse de Regt

Hoe houdt u grip op uw informatiehuishouding?

In een interactieve workshop presenteert Sdu Uitgevers, in samenwerking met VHIC enkele praktijkvoorbeelden waarbij door inventarisatie en dashboarding uw organisatie de stap kan maken naar zaakgericht werk. Het gemiddelde Waterschap
Patrick de Groot, Jeroen Aarts

Locatie intelligentie; vertaal uw data naar inzicht

VERBETER UW OPERATIONELE EFFICIËNTIE Eigen data, open data, Big Data en Internet of Things (IoT), allen onderwerpen die voor een organisatie van groot belang zijn omdat ze kunnen ondersteunen in
Bert van Dijk, Erik Klijn Velderman

Wie beheert de informatie in uw HWBP?

Uw HWBP project is complex en omvangrijk, met grote organisatie, meerdere ingenieursbureaus en veel stakeholders. Hoe houdt u de informatie in dit programma op orde? en dus besluiten neemt op
Ralph Moonen

Best Practices Privacy & IT security

Organisaties in de vitale infrastructuur - zoals waterschappen en drinkwaterleidingbedrijven - staan voor veel uitdagingen. Net als elke organisatie moeten zij voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving om de
Jeroen Mahler

Verhoog tevredenheid van uw online bezoekers via live chat

De meest basale vragen beantwoorden bezoekers steeds vaker via de selfservice mogelijkheden van uw website. Bij belangrijke en tijdskritieke taken ligt dit anders en is realtime communicatie essentieel. Via
Joachim Rozemeijer, Bas van der Grift

Nitraat-App instructieworkshop

Met de Nitraat-App kan iedereen nitraat meten en de resultaten zijn direct terug te zien op een internetkaart. Neem uw Android smartphone mee en we helpen u op weg. Doelgroep: Waterkwaliteitsbeheerders
Ralph Wesseling, Sannah Nagelkerk

Jong ICT talent ontdekt de watersector!

Het Nationaal Watertraineeship (NWT) wil in samenwerking met diverse partners de interesse bij jonge ICT’ers voor de watersector aanwakkeren. Deze ICT talenten worden echter van alle kanten benaderd door
Eric Oosterom

De kracht van één data-taal in stedelijk waterbeheer

Stichting RIONED werkt met de direct belanghebbenden – overheden en bedrijven – aan open standaarden voor data-uitwisseling. Via toepassingsgerichte modules zal het stedelijk waterbeheer ondersteund worden en kunnen data
Paul van Genuchten

Data delen in het water domein met behulp van Geonetwork

Afgelopen jaar hebben Kadaster, Rijkswaterstaat en RIVM het initiatief genomen tot het opzetten van een GeoNetwork Gebruikersgroep Nederland. Met als doel ervaringen en code rond dit Open Source data
Haroen Lemmers

De inzet van drones / robotica in de Waterschapswereld

De sessie zal gaan over de mogelijkheden en (on)mogelijkheden van de inzet van robotica in de waterschapswereld. Ik zal concrete voorbeelden laten zien van toepassingen die wij al reeds
Hans van Leeuwen

SAT-WATER workshop (Deel 1)

Tijdens de Waterinfodag informeren overheden, bedrijven en kennisorganisaties elkaar over de informatievoorziening in de watersector. Onderdeel van deze dag is een workshop over SAT-WATER. Dit STOWA programma heeft tot
Job Nijman, Nelle Jan van Veen

Data waterkeringen op orde voor Asset Management en WBI 2017

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft risicogestuurd beheer en onderhoud na voor haar primaire en regionale waterkeringen. Om cyclisch te kunnen werken en onderhouden is een goed functionerend informatiesysteem noodzakelijk.
Titia Houwing, Daniel Levelt

Smart Drinkwater

Smart Drinkwater gaat over toepassingen van slimme data in d e Drinkwatervoorziening. Deze sessie is een samenwerking van KPN, Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf OASEN.
Arjan Offerhaus

Visie op Damo

Martijn Burgler, Patrick de Groot

3D van de toekomst is nu

Het actueel houden van de BGT vereist een goed, actueel inzicht in het areaal. Dat inzicht verkrijgt Hunze en Aa’s uit 2D geo-informatie, maar ook in steeds grotere mate
Nico van der Ploeg

BIM bij Waternet: een ontdekkingstocht

Na een eerste pilot 3D-ontwerpen in 2012 heeft Waternet in 2015 besloten BIM als informatievoorzieningsconcept rondom Assetmanagement in te voeren. In 2016 zijn daartoe een aantal pilots gestart waarin
Ludo Huisman

Benutten van marktkennis bij aanbestedingen

Europees aanbesteden, professioneel inkopen of zwarte jurken paradijs. Wat vast staat is dat de watersector er niet omheen kan. De ICT omgevingen van waterschappen en rijkswaterstaat worden steeds complexer.
Wolfram Schmidt, Jelger Kooistra

Op weg naar een uniforme BGT van de Waterschappen

Waterschappen hebben de assemblage van hun BGT moeten overaten aan de gemeenten.  Daarbij hebben waterschappen onderling verschillende objecthandboeken gebruikt bij aanbestedingen. Als gevolg hiervan is binnen één waterschap, maar
Roel Valkman

Over stromen van kennis: verbinden van theorie en praktijk

De wereld waarin waterbeheerders opereren wordt steeds complexer. Die complexiteit gaan we te lijf met modellen, protocollen, computersystemen, veel papier en overleg. De aandacht voor ervaringskennis neemt ondertussen zienderogen
Izakjan Dekker

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het grote plaatje

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet wordt ondersteund door een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is volop in ontwikkeling en gaat een grote impact hebben
Hans van Leeuwen

SAT-WATER workshop (Deel 1)

Tijdens de Waterinfodag informeren overheden, bedrijven en kennisorganisaties elkaar over de informatievoorziening in de watersector. Onderdeel van deze dag is een workshop over SAT-WATER. Dit STOWA programma heeft tot
Bert Gerlofs, Schelte Kooistra

Samenwerking in de waterketen Groningen – Drenthe

In Groningen en Noord-Drenthe werken alle gemeenten, waterschappen en waterbedrijven samen in de waterketen. De riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we beter op elkaar af en taken voeren we
Daan Alsem

Informatiemanagement bij de Provincie Gelderland met behulp van BIM en OTL

De Provincie Gelderland beschikt over gedigitaliseerde kaarten van de infrastructurele assets. Daarbij is gestart met uitbreiding van het Informatie management met een zogenaamde OTL (Object Type Library), een bibliotheek
Job Nijman, Nelle Jan van Veen

Data waterkeringen op orde voor Asset Management en WBI 2017

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft risicogestuurd beheer en onderhoud na voor haar primaire en regionale waterkeringen. Om cyclisch te kunnen werken en onderhouden is een goed functionerend informatiesysteem noodzakelijk.
Don de Mello, Ronald van Lanen

Aan de slag met BIM!

BEKIJK HIER DE PRESENTATIE. Veel afdelingen Nieuwbouw/Projecten etc. van waterbeheerders en drinkwaterbedrijven zijn zich aan het oriënteren op de meerwaarde van toepassing van BIM in renovatie/nieuwbouw en beheer
Gertjan van Heijst, Jesse de Regt

Hoe houdt u grip op uw informatiehuishouding?

In een interactieve workshop presenteert Sdu Uitgevers, in samenwerking met VHIC enkele praktijkvoorbeelden waarbij door inventarisatie en dashboarding uw organisatie de stap kan maken naar zaakgericht werk. Het gemiddelde Waterschap
Patrick de Groot, Jeroen Aarts

Locatie intelligentie; vertaal uw data naar inzicht

VERBETER UW OPERATIONELE EFFICIËNTIE Eigen data, open data, Big Data en Internet of Things (IoT), allen onderwerpen die voor een organisatie van groot belang zijn omdat ze kunnen ondersteunen in
Bert van Dijk, Erik Klijn Velderman

Wie beheert de informatie in uw HWBP?

Uw HWBP project is complex en omvangrijk, met grote organisatie, meerdere ingenieursbureaus en veel stakeholders. Hoe houdt u de informatie in dit programma op orde? en dus besluiten neemt op
Ralph Moonen

Best Practices Privacy & IT security

Organisaties in de vitale infrastructuur - zoals waterschappen en drinkwaterleidingbedrijven - staan voor veel uitdagingen. Net als elke organisatie moeten zij voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving om de
Jeroen Mahler

Verhoog tevredenheid van uw online bezoekers via live chat

De meest basale vragen beantwoorden bezoekers steeds vaker via de selfservice mogelijkheden van uw website. Bij belangrijke en tijdskritieke taken ligt dit anders en is realtime communicatie essentieel. Via
Joachim Rozemeijer, Bas van der Grift

Nitraat-App instructieworkshop

Met de Nitraat-App kan iedereen nitraat meten en de resultaten zijn direct terug te zien op een internetkaart. Neem uw Android smartphone mee en we helpen u op weg. Doelgroep: Waterkwaliteitsbeheerders
Ralph Wesseling, Sannah Nagelkerk

Jong ICT talent ontdekt de watersector!

Het Nationaal Watertraineeship (NWT) wil in samenwerking met diverse partners de interesse bij jonge ICT’ers voor de watersector aanwakkeren. Deze ICT talenten worden echter van alle kanten benaderd door

BGT

Wolfram Schmidt, Jelger Kooistra

Op weg naar een uniforme BGT van de Waterschappen

Waterschappen hebben de assemblage van hun BGT moeten overaten aan de gemeenten.  Daarbij hebben waterschappen onderling verschillende objecthandboeken gebruikt bij aanbestedingen. Als gevolg hiervan is binnen één waterschap, maar
Herman Winkels

Werkwijze BIM toepassing bij RWS, ook iets voor Waterschappen?

Rijkswaterstaat is vanaf 2013 BIM gaan toepassen in aanlegprojecten door gericht gestructureerd data/informatie uit te vragen in deze contracten. De projectteams krijgen 3D-ontwerpen van de aan te leggen infra
Don de Mello, Ronald van Lanen

Aan de slag met BIM!

BEKIJK HIER DE PRESENTATIE. Veel afdelingen Nieuwbouw/Projecten etc. van waterbeheerders en drinkwaterbedrijven zijn zich aan het oriënteren op de meerwaarde van toepassing van BIM in renovatie/nieuwbouw en beheer
Nico van der Ploeg

BIM bij Waternet: een ontdekkingstocht

Na een eerste pilot 3D-ontwerpen in 2012 heeft Waternet in 2015 besloten BIM als informatievoorzieningsconcept rondom Assetmanagement in te voeren. In 2016 zijn daartoe een aantal pilots gestart waarin
Daan Alsem

Informatiemanagement bij de Provincie Gelderland met behulp van BIM en OTL

De Provincie Gelderland beschikt over gedigitaliseerde kaarten van de infrastructurele assets. Daarbij is gestart met uitbreiding van het Informatie management met een zogenaamde OTL (Object Type Library), een bibliotheek
John Schobben

Ontsluiting waterdata van Rijkswaterstaat en de toekomstvisie

Rijkswaterstaat heeft een grote variëteit aan waterdata en ontsluit een deel hiervan via Waterinfo en webservices. Hiermee is de meest bevraagde data voor het publiek direct toegankelijk. Voor uitbreidingen
Hans van Leeuwen

SAT-WATER workshop (Deel 1)

Tijdens de Waterinfodag informeren overheden, bedrijven en kennisorganisaties elkaar over de informatievoorziening in de watersector. Onderdeel van deze dag is een workshop over SAT-WATER. Dit STOWA programma heeft tot
Hans van Leeuwen

SAT-WATER workshop (Deel 1)

Tijdens de Waterinfodag informeren overheden, bedrijven en kennisorganisaties elkaar over de informatievoorziening in de watersector. Onderdeel van deze dag is een workshop over SAT-WATER. Dit STOWA programma heeft tot
Carolien Wegman, Kees de Gooijer

Innovaties met waterbeheer en energie

Waterbeheerders willen hun watersysteem optimaliseren door het energieverbruik te verminderen en waar mogelijk energiekosten te besparen. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door planning, een flexibelere opstelling en vernieuwde
Wies Vullings, Dennis Walvoort

Kwaliteit van data over grondwater: Fitness for use

Het kennen van de kwaliteit van ruimtelijke data steeds belangrijker aan het worden. Mede als gevolg van de data explosie en het open data beleid is heel veel data
Paul van Genuchten

Data delen in het water domein met behulp van Geonetwork

Afgelopen jaar hebben Kadaster, Rijkswaterstaat en RIVM het initiatief genomen tot het opzetten van een GeoNetwork Gebruikersgroep Nederland. Met als doel ervaringen en code rond dit Open Source data
Arjan Offerhaus

Visie op Damo

Haroen Lemmers

De inzet van drones / robotica in de Waterschapswereld

De sessie zal gaan over de mogelijkheden en (on)mogelijkheden van de inzet van robotica in de waterschapswereld. Ik zal concrete voorbeelden laten zien van toepassingen die wij al reeds
Suzanne Kabel

Veilig data delen in relatie tot de nieuwe omgevingswet

Data moet de taak van uitvoerders van deze wet en die van initiatiefnemers ondersteunen, maar moet ook bruikbaar zijn voor applicaties. KPN neemt u mee hoe dit succesvol en
Izakjan Dekker

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het grote plaatje

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet wordt ondersteund door een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is volop in ontwikkeling en gaat een grote impact hebben
Andreas Hoogeveen

Scrum/Agile in de watersector: “Just Do It!”

Vanuit de IT wereld heeft de scrum werkwijze zijn weg gevonden naar andere toepassingsvelden. In veel organisaties wordt het begrip "scrum" en het bijbehorende begrip "agile" te pas en
Ludo Huisman

Benutten van marktkennis bij aanbestedingen

Europees aanbesteden, professioneel inkopen of zwarte jurken paradijs. Wat vast staat is dat de watersector er niet omheen kan. De ICT omgevingen van waterschappen en rijkswaterstaat worden steeds complexer.
Erik Kraaij

Waterveiligheidsportaal

Bert Gerlofs, Schelte Kooistra

Samenwerking in de waterketen Groningen – Drenthe

In Groningen en Noord-Drenthe werken alle gemeenten, waterschappen en waterbedrijven samen in de waterketen. De riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we beter op elkaar af en taken voeren we
Titia Houwing, Daniel Levelt

Smart Drinkwater

Smart Drinkwater gaat over toepassingen van slimme data in d e Drinkwatervoorziening. Deze sessie is een samenwerking van KPN, Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf OASEN.
Titia Houwing, Daniel Levelt

Smart Drinkwater

Smart Drinkwater gaat over toepassingen van slimme data in d e Drinkwatervoorziening. Deze sessie is een samenwerking van KPN, Royal HaskoningDHV en drinkwaterbedrijf OASEN.

Partners en sponsors /