Het congres-programma is bekend. Alle presentatoren zijn enthousiast en kijken ernaar uit om informatie met u te delen en in gesprek te gaan. Op de website staat het programma-overzicht: www.waterinfodag.nl/programma.
Traditioneel is het een omvangrijk programma rondom thema’s. Het programma richt zich op iedereen die betrokken is bij de informatievoorziening in de watersector. Er zijn thema’s over de ontwikkelingen in de informatietechnologie en thema’s over de inzet ervan voor waterkwantiteit, kwaliteit, waterkeringen en drinkwater. Alle thema’s zijn dagvullend.
Het programma start met een inspirerende keynote van Joost Icke van Deltares. Hij gaat in op de rol van de mens in de digitale transformatie.