PROGRAMMA OVER SLIM WATERMANAGEMENT

BEKIJK HELE PROGRAMMA

10:45 – 16:15 UUR

Eén van de thema’s waar presentaties over worden gegeven is Slim Watermanagement.

Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement.

Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders ‘sturen’ gezamenlijk het water daarheen waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.

BEKIJK SLIM WATERMANAGEMENT
SCHRIJF U NU IN