PROGRAMMA

INSCHRIJVEN

PLENAIRE START

10:00 – 10:30 UUR

Thema’s

De informatievoorziening voor het “Anders leven met Water” vraagt iets van de informatievoorziening van de datavoorziening en organisatie. Verder zijn er ontwikkelingen en innovaties waar we op de Waterinfodag aandacht willen geven. Vandaar dat het programma wordt samengesteld vanuit subthema’s. Per subthema zijn ter inspiratie steekwoorden aangegeven.

 • Zinvolle data?
  • Welke data is wel of niet nodigen hoe organiseer je dat?
  • Welke data beheren we zelf en welke niet?
  • Data transitie: Wat is de vraag achter de databehoefte?
  • Van data naar informatie voor waterbeheerders, beleid en bestuursbesluiten.
  • Publieksparticipatie en communicatie op basis van betrouwbare data.
 • Dataintegratie
  • Hoe data integreren intern en extern voor de eigen taken en besluiten?
  • Dataintegratie als spil voor bedrijfsvoering.
  • Dataoverdracht tussen diverse taakvelden: van beleid naar beheer naar evaluatie
 • Hoe kom je aan de juiste mensen?
  • Wat vraagt datagedreven werken van de organisatie?
  • Welke voorbeelden zijn er al? Datascientist, engineers en translators aan het woord.
 • Ervaringen, voorbeelden en best practices met datagedreven werken.
 • Cybersecurity
 • Informatieveiligheid
 • Privacy
 • Wet Open Overheid
 • Gezamenlijke informatievoorziening voor gezamenlijke oplossingen tussen waterbeheerders en drinkwaterbedrijven.
 • Voorbeelden van datagebruik in de drinkwatervoorziening rond waterbeheer.
 • Een dataketen van bronkwaliteit tot drinkwaterkwaliteit.
 • Datagebaseerde oplossingen voor goed drinkwater.
 • ChatGPT
 • Artificial Intelligence.
 • Cloudontwikkelingen
 • Internet of Things.
 • Visualisaties voor beslissers, beleidmakers en het publiek.
 • Datagedreven digitale innovaties
 • Informatievoorziening over crisismanagement.
  • Voorbereiding op risico’s.
 • Instrumentarium voor inzicht in risico’s.
  • Bewustwording van risico’s op wateroverlast en droogte.

Het programma is samengesteld door het Waterschapshuis, Informatiehuis Water, STOWA, Rijkswaterstaat, Royal HaskoningDHV, KYL, MUG, KWR Water, Deltares, Center One en Xylem.

Inschrijven