Programma / Dit was het programma van de Waterinfodag 2018

De volgende Waterinfodag is op 28 maart 2019

Aan de sprekers en spreeksters is gevraagd hun presentatie beschikbaar te stellen. Als die ontvangen zijn kunt u ze hieronder opvragen (tabblad “beschikbare presentaties”).

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Prof. Dr. Eddy Moors

Keynote: Klimaatverandering en Waterbeheer

Prof. Dr. Eddy Moors is Rector van IHE Delft en bijzonder hoogleraar Water en Klimaat aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. IHE Delft verzorgt water opleidingen (MSc en
Rik van Duijn

Keynote: Cybersecurity

In een waterland als Nederland is waterbeheer noodzakelijk, maar ook erg kostbaar. Hoe voorkomen we natte voeten, terwijl we tegelijkertijd geld besparen? De innovatiekracht binnen de watersector is groot.

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Prof. Dr. Eddy Moors

Keynote: Klimaatverandering en Waterbeheer

Prof. Dr. Eddy Moors is Rector van IHE Delft en bijzonder hoogleraar Water en Klimaat aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. IHE Delft verzorgt water opleidingen (MSc en
Rik van Duijn

Keynote: Cybersecurity

In een waterland als Nederland is waterbeheer noodzakelijk, maar ook erg kostbaar. Hoe voorkomen we natte voeten, terwijl we tegelijkertijd geld besparen? De innovatiekracht binnen de watersector is groot.

Pauze

Pauze

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Prof. Dr. Eddy Moors

Keynote: Klimaatverandering en Waterbeheer

Prof. Dr. Eddy Moors is Rector van IHE Delft en bijzonder hoogleraar Water en Klimaat aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. IHE Delft verzorgt water opleidingen (MSc en
Rik van Duijn

Keynote: Cybersecurity

In een waterland als Nederland is waterbeheer noodzakelijk, maar ook erg kostbaar. Hoe voorkomen we natte voeten, terwijl we tegelijkertijd geld besparen? De innovatiekracht binnen de watersector is groot.
Martijn Koole & Len Geisler

Machinelearning: benut de kracht van uw data

Aan de hand van inspirerende ontwikkelingen en voorbeelden uit de praktijk vertelt de nieuwe generatie over de kracht van Machinelearning in het weg- en waterbeheer.  De tijd is er
Onno Epema & Marcel Kotte

Help Rijkswaterstaat zijn meetnet verbeteren

Geef feedback op de huidige werkwijze en zorg samen voor heldere handvatten om het meetnet beter te maken. Opmerkingen vooraf: Het wordt een interactieve workshop waarin naast technische aspecten ook bestuurlijke
René Kint

Visie op DAMO en CDL: Hoe data stromen!

Onze omgeving vraagt om betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke gegevens over onze assets en het functioneren ervan. Met de CDL (Centrale DistributieLaag) is een mooie eerste stap gezet, maar welke
Rob de Lange & Michiel Dirriwachter

Als de digitale dijken breken…

Zojuist is ontdekt dat Waterschap Hollands Water is gehacked, nét nu de situatie door hoogwater kritiek begint te worden…Hoe nu verder?! Doe mee aan deze crisisgame en help mee
Eric Oosterom & Paul Stroet

De digitale toekomst: slimme waterdata

De wereld digitaliseert en dataficeert, en ook de watersector zal in die (r)evolutie meegaan. Koepelorganisaties zoals Stichting RIONED en grote spelers zoals Waternet werken aan de randvoorwaarden voor digitale
Bas de Jong, Jeroen Mol & Jok Tang

Slim watermanagement; door samenwerking benutten we het watersysteem beter

Slim watermanagement is een maatregel van Deltaprogramma zoetwater. Doel is de samenwerking tussen de waterbeheerders op een nog hoger plan te krijgen zodat het gehele watersysteem beter benut kan
Klaas-Jan van Heeringen, Marcela Laguzzi & René van der Zwan

Rekenen aan Slim Watermanagement, hoe doe je dat?

Slim samenwerken en over organisatorische grenzen heenkijken. Hoe kun je daar invulling aan geven? Uiteraard heeft SWM ook veel governance aspecten, maar hoe kun je er aan rekenen? Hoe
Kim Hoogstad

AmRoR: voorbeeld van een netwerksamenwerking

AMROR is een netwerksamenwerking van Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat. AMROR werkt aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving, nu en in de toekomst.
Patrick de Groot

Inwinning 3D data uit stereofoto’s

Wist u dat u een gedetailleerd 3D hoogtemodel op de plank hebt liggen? Dankzij fotogrammetrische technieken kunt u ieder jaar vanuit de stereo luchtfoto’s uit de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal
Annemiek Roeling

Werken aan klimaatbestendigheid en de rol van stresstests

Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremere weersomstandigheden: intensievere regenval, extremere hitte, meer droogte en ook grotere rivierafvoeren. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zet in op maatregelen om ons
Marcel Adema & Koos Boersma

Waterbeheer en de digitale transformatie Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân (WF) heeft een ingrijpend veranderingsprogramma ingezet om de organisatie voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. In de ambitie om toe te groeien naar een
Titia Houwing & Richard Vermeeren

Data, de onzichtbare innovatiekracht voor de watersector

Big Data, Internet of Things, Smart City, of zelfs Smart Everything... De buzzwords vliegen ons vandaag de dag om de oren als het over innovatie gaat. Maar wat houdt
Rik van Duijn

Digitale dijken: uitdagingen voor de digitale rattenvangers.

Workshop IT Security: van fancy tools naar back to basics SIEM, next gen firewall, biometrische toegangsbeveiliging…de ene oplossing nog ‘magischer’ en veelbelovender dan de andere. Maar niet zelden zijn fancy
Hans van Leeuwen

SAT-WATER remote sensing toepassingen

In deze sessie krijgt u een overzicht van de aardbservatie toepassingen in de waterschapspraktijk. Er zijn pitches vanuit waterschappen over de toepassingen van Remote Sensing in: - Waterkwantiteit - Waterkwaliteit - Maaiveldsdalingsmonitoring - Waterkeringen
Marc Pouw & Niels Heijboer

Data van gemeenten en waterschappen op kaart

De gemeenten en het waterschap in West-Brabant willen object-, systeem- en beheerdata op een uniforme en handige wijze delen ten behoeve van afstemmen van beheer, incidentenbestrijding en analyse (prognoses).
Rutger van Ouwerkerk, Matthijs van den Brink & Bas Boterman

Actuele vullingsgraad van de bodem in beeld dankzij satellietdata

Actuele informatie over de vullingsgraad van de bodem is van groot belang voor waterbeheerders tijdens droogte- en wateroverlastsituaties. Met een actueel beeld van de huidige en verwachte vullingsgraad van
Ivo Pothof

Slim malen – Energiewinst behalen

De polder- en boezemgemalen van de waterschappen kunnen slimmer, duurzamer en goedkoper ingezet worden door de beschikbare berging in de polders goed te benutten. Doordat er meer energie opgewekt
Ad Bouten

Samenwerking waterbeheerders

Unieke samenwerking tussen RWS en 11 waterschappen bij aanschaf, inrichting en beheer van een standaard pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving: SAW@.
Arnout Boks & Gijs Woldring

Regelbeheer Digitaal

Regelbeheer Digitaal is een project van het Hoogheemraadschap van Delfland in samenwerking met Moxio. In het kader van de Omgevingswet is de applicatie Redi ontwikkeld waarmee de regelgeving van
Richard Smilda & Peter van der Schuyt

De Digitale Overheid, Open Data en Omgevingswet

Waterschap Hunze en Aa’s is volop bezig met het implementeren van de Digitale Overheid, Open Data en Omgevingswet. Bij de Omgevingswet zijn diverse bedrijfsprocessen betrokken. Deze bedrijfsprocessen worden aangepast
Paul Jonkman & Fabian Versteeg

Een ‘100% data-driven’ organisatie – een utopie?

Hoe ziet de werkomgeving van het Waterschap in 2023 er uit als het gaat om Geo-ICT vraagstukken? Het belooft een inspirerende sessie te worden. We richten ons op de werkprocessen
Koos de Vries

Geofysisch bodemonderzoek voor beter toetsing dijkveiligheid

Grondonderzoek langs dijken? Dat kan veel efficiënter en goedkoper. Als je met geofysische methoden eerst de  variatie in opbouw en samenstelling onderzoekt, krijg je een gebiedsdekkend beeld van de
Wisse Beets

Een stresstest is meer dan het doorrekenen van een piekbui

De eerste stap naar een klimaatbestendige inrichting is een integrale analyse van het watersysteem. Waar verwachten we te veel water en waar juist te weinig? De riolering, de openbare ruimte,
Guy Henckens

Klimaatadaptatie is het doel, niet de klimaatstresstest

Een klimaatstresstest is niet het doel, het is een middel. Naast een essentiële tool om de kwetsbaarheden voor de klimaatopgaven in beeld te brengen en om de effectiviteit van
Remco Hoogerburg & Henk van Evert

Ervaar het ook: direct resultaat door Lean IT!

Lean IT is een op ICT toegespitste toepassing van Lean manufacturing.  De bedenker van Lean Manufaturing, Taiichi Ohno, had als doel: Waarom zouden we ons werk niet gewoon makkelijker en
Petra Thijs

Klimaat in beweging, beweeg jij ook mee?

Om draagvlak en acceptatie te krijgen wat betreft wateroverlast, hitte en droogte is op de eerste plaats bewustwording nodig, zowel binnen de gemeente als bij de burgers en gebruikers.
Katrin Boden & Koen Hilgersom

InfoWorks ICM brengt overstromingsrisico’s integraal in kaart

In een toekomst, waarin een veranderend klimaat de capaciteit van onze watersystemen steeds meer op de proef zal stellen, stelt InfoWorks ICM elke waterbeheerder in staat om de juiste
Pieter Beeldman, Maarten Spijker & Meike Coonen

Slim Watermanagement – over grenzen heen kijken

In 2000 is het Kierbesluit genomen met als doel de vismigratie te bevorderen. Na een lange aanloop gaan de Haringvlietsluizen in 2018 voor het eerst op een kier, wat
Wouter van de Wiel & Frank den Heijer

De vervangingsopgave in een regionaal systeem

De vervanging van onze infrastructuur is een kans om ons beheer effectiever en efficiënter te maken, en om de inrichting aan te passen aan veranderingen in beheer, klimaat, organisatie,
Mandy Bek & Elsbeth van der Graaf

Zijn we goed voorbereid op een mogelijke overstroming?

Als het om waterrisico’s gaat is Nederland de veiligste delta ter wereld. Met het concept van meerlaagsveiligheid zorgen we voor sterke dijken, een slimme ruimtelijke inrichting en professioneel crisismanagement. Mocht
Ludolph Wentholt

Informatiemanagement van de toekomst

Een discussiesessie met presentaties over het informatiemanagement van de toekomst. Na een inleiding van Ludolph Wentholt (STOWA), waarin hij een toekomstbeeld schetst voor het waterbeheer aan de hand van de
Rob van Putten

Making engineering sexy again

Een presentatie gaat over de mogelijkheden die nu al bestaan om engineering en datascience te combineren. Een beetje een licht prikkelende oproep aan bestaande engineers om voorbereid te zijn
Douwe Blanksma

Participatie is niet zo moeilijk

Participatie is in wetgeving vastgelegd. De geest van de Omgevingswet is ook participatief. Maar over HOE je dat dan moet doen als overheid – of partner van die overheid
Hans Hainje & Koert Schoon

Innovatief inwinnen. Meten en meer

Nog maar 20 jaar geleden werd het nauwkeurig meten met GPS geïntroduceerd. Ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels zijn 3D puntenwolken de norm, is het inzetten van sensoren onontkoombaar en wordt
Len Geisler

Stresstesten voor een klimaatbestendige leefomgeving

Tauw heeft al vele jaren ervaring met stresstesten, zoals de Wateroverlastkaart (WOLK) en de hittestresskaart. Deze helpen gemeenten de leefomgeving klimaatrobuust in te richten en bieden klimaatadaptieve handelsperspectieven. Samen
Jordie Netten

Deel je problemen, niet de oplossingen

De stresstest is de eerste stap naar een klimaatbestendige inrichting. Nelen & Schuurmans is marktleider in het uitvoeren van stresstesten. We leveren wateroveroverlastkaarten, hittestresskaarten en droogtekaarten aan bijna 200
Jaap Graveland

Citizen science: winst voor burger en overheid. Maar hoe?

‘Kleinere overheid’, mondige burgers en mogelijkheden van moderne ICT maken citizen science ‘hot.  Maar ‘u (overheid) vraagt, wij draaien’ werkt niet. Wat citizen science is, en hoe het wel
Gerry Roelofs

Hydamo

Het beheerregister is een belangrijke bron voor oppervlaktewater modellen. Elk waterschap heeft haar eigen beheerregister en er zijn onderling verschillen in vorm en kwaliteit. Voor een goed hydrologisch advies
Kees den Gooijer

Stresstesten en dan … : risicodialoog

Op dit moment is er veel aandacht voor stresstesten. In deze stresstesten wordt in kaart gebracht waar mogelijke knelpunten zijn. Op basis van deze bevindingen is het idee dat
Jeroen Oldenhof

Metingen in de afvalwaterketen: hoe krijg je als gemeente wat je wil?

Als beheerder wil je inzicht in de toestand en het functioneren van je systemen en objecten. Dat begint met het goed definiëren van je informatiebehoefte (al dan niet samen
Sander Loos, Olaf Lem, Sebastiaan Gouw & Martijn van Berkel

Waterschappen hebben hoogwaters 2018 in het Vizier

Het jaar 2018 kent een onstuimig begin voor de waterbeheerders in Nederland. Gelijk na het sluiten van alle 5 de grote stormvloedkeringen op 3 januari als gevolg van een
Peter de Graaf & Ruben Zijlmans

Première meldingenmodule

Deze sessie is de première van de nieuwe meldingenmodule. Hiermee sturen ingezetenen een meldingsplichtige activiteit geautomatiseerd door naar een zaaksysteem. De module gebruikt hierbij de uitkomst van een vergunningcheck.
Jeroen Harbers & Susan Veltman

Objectgerichtinwinnen: Hou het Simpel!

In deze sessie willen we de aan de hand van de ervaringen van het Waterschap Aa & Maas de mogelijkheden laten zien van SurvPC. Het Waterschap zal haar verhaal
Florian Witsenburg

Tygron, the New Kid on the Block

Tygron is een Nederlands software bedrijf en neemt voor het eerst deel aan de Waterinfodag. Met de software van Tygron kunt u zeer eenvoudig een stresstest uitvoeren en adaptatie-strategieën
Simon Troost

Met een SALTO naar de klimaatbestendige stad

Het uitvoeren van een stresstest is het begin van de dialoog met burgers, collega’s en bedrijven. Graag leg ik tijdens de presentatie uit hoe SALTO dit proces optimaal kan

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Rob de Lange & Michiel Dirriwachter

Als de digitale dijken breken…

Zojuist is ontdekt dat Waterschap Hollands Water is gehacked, nét nu de situatie door hoogwater kritiek begint te worden…Hoe nu verder?! Doe mee aan deze crisisgame en help mee
Rik van Duijn

Digitale dijken: uitdagingen voor de digitale rattenvangers.

Workshop IT Security: van fancy tools naar back to basics SIEM, next gen firewall, biometrische toegangsbeveiliging…de ene oplossing nog ‘magischer’ en veelbelovender dan de andere. Maar niet zelden zijn fancy

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Martijn Koole & Len Geisler

Machinelearning: benut de kracht van uw data

Aan de hand van inspirerende ontwikkelingen en voorbeelden uit de praktijk vertelt de nieuwe generatie over de kracht van Machinelearning in het weg- en waterbeheer.  De tijd is er
Onno Epema & Marcel Kotte

Help Rijkswaterstaat zijn meetnet verbeteren

Geef feedback op de huidige werkwijze en zorg samen voor heldere handvatten om het meetnet beter te maken. Opmerkingen vooraf: Het wordt een interactieve workshop waarin naast technische aspecten ook bestuurlijke
René Kint

Visie op DAMO en CDL: Hoe data stromen!

Onze omgeving vraagt om betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke gegevens over onze assets en het functioneren ervan. Met de CDL (Centrale DistributieLaag) is een mooie eerste stap gezet, maar welke
Marcel Adema & Koos Boersma

Waterbeheer en de digitale transformatie Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân (WF) heeft een ingrijpend veranderingsprogramma ingezet om de organisatie voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. In de ambitie om toe te groeien naar een
Titia Houwing & Richard Vermeeren

Data, de onzichtbare innovatiekracht voor de watersector

Big Data, Internet of Things, Smart City, of zelfs Smart Everything... De buzzwords vliegen ons vandaag de dag om de oren als het over innovatie gaat. Maar wat houdt
Remco Hoogerburg & Henk van Evert

Ervaar het ook: direct resultaat door Lean IT!

Lean IT is een op ICT toegespitste toepassing van Lean manufacturing.  De bedenker van Lean Manufaturing, Taiichi Ohno, had als doel: Waarom zouden we ons werk niet gewoon makkelijker en
Ludolph Wentholt

Informatiemanagement van de toekomst

Een discussiesessie met presentaties over het informatiemanagement van de toekomst. Na een inleiding van Ludolph Wentholt (STOWA), waarin hij een toekomstbeeld schetst voor het waterbeheer aan de hand van de
Rob van Putten

Making engineering sexy again

Een presentatie gaat over de mogelijkheden die nu al bestaan om engineering en datascience te combineren. Een beetje een licht prikkelende oproep aan bestaande engineers om voorbereid te zijn
Gerry Roelofs

Hydamo

Het beheerregister is een belangrijke bron voor oppervlaktewater modellen. Elk waterschap heeft haar eigen beheerregister en er zijn onderling verschillen in vorm en kwaliteit. Voor een goed hydrologisch advies

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Eric Oosterom & Paul Stroet

De digitale toekomst: slimme waterdata

De wereld digitaliseert en dataficeert, en ook de watersector zal in die (r)evolutie meegaan. Koepelorganisaties zoals Stichting RIONED en grote spelers zoals Waternet werken aan de randvoorwaarden voor digitale
Marc Pouw & Niels Heijboer

Data van gemeenten en waterschappen op kaart

De gemeenten en het waterschap in West-Brabant willen object-, systeem- en beheerdata op een uniforme en handige wijze delen ten behoeve van afstemmen van beheer, incidentenbestrijding en analyse (prognoses).
Jeroen Oldenhof

Metingen in de afvalwaterketen: hoe krijg je als gemeente wat je wil?

Als beheerder wil je inzicht in de toestand en het functioneren van je systemen en objecten. Dat begint met het goed definiëren van je informatiebehoefte (al dan niet samen

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Patrick de Groot

Inwinning 3D data uit stereofoto’s

Wist u dat u een gedetailleerd 3D hoogtemodel op de plank hebt liggen? Dankzij fotogrammetrische technieken kunt u ieder jaar vanuit de stereo luchtfoto’s uit de Landelijke Voorziening Beeldmateriaal
Paul Jonkman & Fabian Versteeg

Een ‘100% data-driven’ organisatie – een utopie?

Hoe ziet de werkomgeving van het Waterschap in 2023 er uit als het gaat om Geo-ICT vraagstukken? Het belooft een inspirerende sessie te worden. We richten ons op de werkprocessen
Koos de Vries

Geofysisch bodemonderzoek voor beter toetsing dijkveiligheid

Grondonderzoek langs dijken? Dat kan veel efficiënter en goedkoper. Als je met geofysische methoden eerst de  variatie in opbouw en samenstelling onderzoekt, krijg je een gebiedsdekkend beeld van de
Hans Hainje & Koert Schoon

Innovatief inwinnen. Meten en meer

Nog maar 20 jaar geleden werd het nauwkeurig meten met GPS geïntroduceerd. Ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels zijn 3D puntenwolken de norm, is het inzetten van sensoren onontkoombaar en wordt

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Kim Hoogstad

AmRoR: voorbeeld van een netwerksamenwerking

AMROR is een netwerksamenwerking van Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat. AMROR werkt aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving, nu en in de toekomst.
Ad Bouten

Samenwerking waterbeheerders

Unieke samenwerking tussen RWS en 11 waterschappen bij aanschaf, inrichting en beheer van een standaard pakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving: SAW@.
Mandy Bek & Elsbeth van der Graaf

Zijn we goed voorbereid op een mogelijke overstroming?

Als het om waterrisico’s gaat is Nederland de veiligste delta ter wereld. Met het concept van meerlaagsveiligheid zorgen we voor sterke dijken, een slimme ruimtelijke inrichting en professioneel crisismanagement. Mocht

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Hans van Leeuwen

SAT-WATER remote sensing toepassingen

In deze sessie krijgt u een overzicht van de aardbservatie toepassingen in de waterschapspraktijk. Er zijn pitches vanuit waterschappen over de toepassingen van Remote Sensing in: - Waterkwantiteit - Waterkwaliteit - Maaiveldsdalingsmonitoring - Waterkeringen
Hans Hainje & Koert Schoon

Innovatief inwinnen. Meten en meer

Nog maar 20 jaar geleden werd het nauwkeurig meten met GPS geïntroduceerd. Ontwikkelingen gaan snel. Inmiddels zijn 3D puntenwolken de norm, is het inzetten van sensoren onontkoombaar en wordt
Jaap Graveland

Citizen science: winst voor burger en overheid. Maar hoe?

‘Kleinere overheid’, mondige burgers en mogelijkheden van moderne ICT maken citizen science ‘hot.  Maar ‘u (overheid) vraagt, wij draaien’ werkt niet. Wat citizen science is, en hoe het wel
Jeroen Harbers & Susan Veltman

Objectgerichtinwinnen: Hou het Simpel!

In deze sessie willen we de aan de hand van de ervaringen van het Waterschap Aa & Maas de mogelijkheden laten zien van SurvPC. Het Waterschap zal haar verhaal

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Annemiek Roeling

Werken aan klimaatbestendigheid en de rol van stresstests

Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremere weersomstandigheden: intensievere regenval, extremere hitte, meer droogte en ook grotere rivierafvoeren. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zet in op maatregelen om ons
Wisse Beets

Een stresstest is meer dan het doorrekenen van een piekbui

De eerste stap naar een klimaatbestendige inrichting is een integrale analyse van het watersysteem. Waar verwachten we te veel water en waar juist te weinig? De riolering, de openbare ruimte,
Guy Henckens

Klimaatadaptatie is het doel, niet de klimaatstresstest

Een klimaatstresstest is niet het doel, het is een middel. Naast een essentiële tool om de kwetsbaarheden voor de klimaatopgaven in beeld te brengen en om de effectiviteit van
Petra Thijs

Klimaat in beweging, beweeg jij ook mee?

Om draagvlak en acceptatie te krijgen wat betreft wateroverlast, hitte en droogte is op de eerste plaats bewustwording nodig, zowel binnen de gemeente als bij de burgers en gebruikers.
Katrin Boden & Koen Hilgersom

InfoWorks ICM brengt overstromingsrisico’s integraal in kaart

In een toekomst, waarin een veranderend klimaat de capaciteit van onze watersystemen steeds meer op de proef zal stellen, stelt InfoWorks ICM elke waterbeheerder in staat om de juiste
Len Geisler

Stresstesten voor een klimaatbestendige leefomgeving

Tauw heeft al vele jaren ervaring met stresstesten, zoals de Wateroverlastkaart (WOLK) en de hittestresskaart. Deze helpen gemeenten de leefomgeving klimaatrobuust in te richten en bieden klimaatadaptieve handelsperspectieven. Samen
Jordie Netten

Deel je problemen, niet de oplossingen

De stresstest is de eerste stap naar een klimaatbestendige inrichting. Nelen & Schuurmans is marktleider in het uitvoeren van stresstesten. We leveren wateroveroverlastkaarten, hittestresskaarten en droogtekaarten aan bijna 200
Kees den Gooijer

Stresstesten en dan … : risicodialoog

Op dit moment is er veel aandacht voor stresstesten. In deze stresstesten wordt in kaart gebracht waar mogelijke knelpunten zijn. Op basis van deze bevindingen is het idee dat
Florian Witsenburg

Tygron, the New Kid on the Block

Tygron is een Nederlands software bedrijf en neemt voor het eerst deel aan de Waterinfodag. Met de software van Tygron kunt u zeer eenvoudig een stresstest uitvoeren en adaptatie-strategieën
Simon Troost

Met een SALTO naar de klimaatbestendige stad

Het uitvoeren van een stresstest is het begin van de dialoog met burgers, collega’s en bedrijven. Graag leg ik tijdens de presentatie uit hoe SALTO dit proces optimaal kan

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Arnout Boks & Gijs Woldring

Regelbeheer Digitaal

Regelbeheer Digitaal is een project van het Hoogheemraadschap van Delfland in samenwerking met Moxio. In het kader van de Omgevingswet is de applicatie Redi ontwikkeld waarmee de regelgeving van
Richard Smilda & Peter van der Schuyt

De Digitale Overheid, Open Data en Omgevingswet

Waterschap Hunze en Aa’s is volop bezig met het implementeren van de Digitale Overheid, Open Data en Omgevingswet. Bij de Omgevingswet zijn diverse bedrijfsprocessen betrokken. Deze bedrijfsprocessen worden aangepast
Douwe Blanksma

Participatie is niet zo moeilijk

Participatie is in wetgeving vastgelegd. De geest van de Omgevingswet is ook participatief. Maar over HOE je dat dan moet doen als overheid – of partner van die overheid
Peter de Graaf & Ruben Zijlmans

Première meldingenmodule

Deze sessie is de première van de nieuwe meldingenmodule. Hiermee sturen ingezetenen een meldingsplichtige activiteit geautomatiseerd door naar een zaaksysteem. De module gebruikt hierbij de uitkomst van een vergunningcheck.

Klik op de titel voor meer informatie over de sessie

Bas de Jong, Jeroen Mol & Jok Tang

Slim watermanagement; door samenwerking benutten we het watersysteem beter

Slim watermanagement is een maatregel van Deltaprogramma zoetwater. Doel is de samenwerking tussen de waterbeheerders op een nog hoger plan te krijgen zodat het gehele watersysteem beter benut kan
Klaas-Jan van Heeringen, Marcela Laguzzi & René van der Zwan

Rekenen aan Slim Watermanagement, hoe doe je dat?

Slim samenwerken en over organisatorische grenzen heenkijken. Hoe kun je daar invulling aan geven? Uiteraard heeft SWM ook veel governance aspecten, maar hoe kun je er aan rekenen? Hoe
Rutger van Ouwerkerk, Matthijs van den Brink & Bas Boterman

Actuele vullingsgraad van de bodem in beeld dankzij satellietdata

Actuele informatie over de vullingsgraad van de bodem is van groot belang voor waterbeheerders tijdens droogte- en wateroverlastsituaties. Met een actueel beeld van de huidige en verwachte vullingsgraad van
Ivo Pothof

Slim malen – Energiewinst behalen

De polder- en boezemgemalen van de waterschappen kunnen slimmer, duurzamer en goedkoper ingezet worden door de beschikbare berging in de polders goed te benutten. Doordat er meer energie opgewekt
Pieter Beeldman, Maarten Spijker & Meike Coonen

Slim Watermanagement – over grenzen heen kijken

In 2000 is het Kierbesluit genomen met als doel de vismigratie te bevorderen. Na een lange aanloop gaan de Haringvlietsluizen in 2018 voor het eerst op een kier, wat
Wouter van de Wiel & Frank den Heijer

De vervangingsopgave in een regionaal systeem

De vervanging van onze infrastructuur is een kans om ons beheer effectiever en efficiënter te maken, en om de inrichting aan te passen aan veranderingen in beheer, klimaat, organisatie,
Sander Loos, Olaf Lem, Sebastiaan Gouw & Martijn van Berkel

Waterschappen hebben hoogwaters 2018 in het Vizier

Het jaar 2018 kent een onstuimig begin voor de waterbeheerders in Nederland. Gelijk na het sluiten van alle 5 de grote stormvloedkeringen op 3 januari als gevolg van een

Partners en sponsors /