De beurs start om 9:00 uur en is tot 17:00 uur. Om 10:00 uur is er een plenaire opening in De Galloway.

Joost Icke

Opening

De plenaire opening op de Waterinfodag is een inspirerende presentatie n.a.v. het congresthema: "Hoe verbinden wij vandaag, morgen en overmorgen."
Guido van der Kolk & Arjan Offerhaus

Integraal managen van gestructureerde en ongestructureerde informatie

Thema: datahuishouding. Doelgroepen: (informatie)managers, architecten. Document- en datamanagement zijn van origine gescheiden werelden. Documenten netjes in het papieren archief en data in relationele databases. De kloof tussen

Titel nog niet bekend

Thema: informatiecommunicatie. Doelgroepen:   
Hans van Leeuwen

Satelliet Informatie operationeel waterbeheer SAT-WATER

Thema: Satelliet data, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Waterbeheerders (waterschappen, rijkswaterstaat, ingenieurburos, etc.). Binnen het waterbeheer beginnen de Satelliet toepassingen steeds meer een belangrijk instrument te worden voor ondersteuning

Titel nog niet bekend

Thema: Deltares programma. Doelgroepen:   
Erik Simmelink

Basisregistratie Ondergrond wordt volwassen – van Innovatie naar Implementatie

Thema: Ondergrond/Bodem, Informatie-communicatie, Klimaatverandering, Energie transitie, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterbeheerders, hun bestuurders en hun adviseurs Grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei, hebben enorme impact
Joost Stenfert

MIJ Brein, hoe innovatieve technieken kunnen resulteren in nieuwe inzichten

Thema: Digital Twin, Datahuishouding, Informatie-communicatie, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: ICTers, gegevensbeheerders, innovatie managers en ecologen Artificial Intelligence. Deep Learning. Machine Learning. Nieuwe technieken om vanuit een omvangrijke
Jan Willem van Veen

Metadata op orde

Thema: Watertaal, Datahuishouding. Doelgroep: Informatiemanagers, architecten, managers, adviseurs. Tijdens de presentatie wordt een gegevensarchitectuur voor metadata uitgelegd waarbij de focus ligt op het gebruik van Linked Data. Als
Jonathan Vondeling & Bas Lamme

Smart Water Management

Thema's: Datahuishouding, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Drinkwaterbedrijven, Adviseurs IT- en OT. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater in Nederland is extreem hoog. Gemiddeld zijn wij minder dan
Aleida de Vos van Steenwijk

Ontsluiten van data van microbiologische waterkwaliteit met DNA-technieken

Thema: Waterkwaliteit, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterkwaliteit-medewerkers. De afgelopen jaren is veel ontwikkeling geweest in het meten en inzichtelijk maken van data ten aanzien van de fysische en
Marcel Adema & Jan Heida

Informatie voorziening voor keringen naar data gedreven werken

Thema: Waterkeringen, Datahuishouding, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Waterschappen, Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren heeft Wetterskip Fryslân ervaring opgedaan met de beoordeling van de waterkeringen volgens de nieuwe toetsingssystematiek
Annelies Hommersom

Van ‘big data’ naar gebruiksgemak voor waterkwaliteitmoniting

WATERTALK Thema: Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: waterbeheerders, consultants. Waterschappen, overheden en advies- en onderzoeksbureaus zien steeds meer toegevoegde waarde in het gebruik van de zogenaamde 'big data'.
Arno Hooijboer

WaterSNIP: een innovatieve en uniforme meetmethode voor waterkwaliteit

WATERTALK Thema: Watertaal, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Meetnetbeheerders en onderzoekers waterkwaliteit. WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Met dit, aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
Robert Doetsch

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand-pitches. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroepen:  
Ramona Houweling

Aan de slag met de BIO voor autonoom watermanagement

Thema: Cybersecurity. Doelgroepen: Iedereen die bezig is met cybersecurity binnen de waterschappen of daarmee bezig zou moeten zijn. De procesautomatisering van waterschappen wordt steeds complexer. Er wordt
John Schobben & André van Wijhe

Projectdata archiveren en ontsluiten; een leerzaam traject

Thema: datahuishouding. Doelgroepen: Waterbeheerders, adviesbureaus en kennisinstellingen. Inmiddels hebben waterbeheerders veel monitoringdata op orde en worden ze ontsloten. Rijkswaterstaat meet echter heel veel velddata in onderzoeksprojecten, bedoeld
Boris Teunis

LCMS en samenwerking

Thema: Informatie-communicatie. Doelgroepen: Management en medewerkers. Het landelijk crisismanagement systeem – LCMS – wordt ondertussen door bijna alle waterbeheerders (binnenkort) gebruikt. Dit geeft enorme kansen voor verbeterde
Jeroen Waanders & Kees oude Lenferink

Satelliet data voor iedereen

Thema: Satelliet data, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Watersysteembeheerders, handhavers. Het Netherlands Space Office (NSO) en Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDOD) nemen u mee in de mogelijkheden die satellietbeelden bieden
Jeroen Waanders & Patrick de Groot

Het zelfregulerend watersysteem – de volgende stap

Thema: Satelliet data, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Watersysteembeheerders, handhavers. Tijdens de Waterinfodag 2019 hebben WDO Delta en IMAGEM de resultaten getoond van de machine learning pilot die is

Titel nog niet bekend

Thema: Deltares programma. Doelgroepen:  
Peter de Graaf & Willem Dabekaussen

De BRO: Inzet en meerwaarde bij de versterking van de Sterke Lekdijk

Thema: Ondergrond/Bodem, Datahuishouding, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Veiligheidsdeskundigen, informatiemanagers, gis-specialisten, geotechneuten. De introductie van de BRO verandert de manier waarop we naar ruimtelijke opgaven kijken. De ondergrond was vaak
Chris Karman / Joan Staeb

DigiShape / Digitwin Noordzee

Thema: Digital Twin, Datahuishouding, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: overheden en bedrijfsleven in de watersector. Duopresentatie DigiShape: open innovatieplatform voor digitalisering van de watersector (Digishape) Na de succesvolle start in 2019
Liesbeth van de Lee & Koos Boersma

Samenwerken aan Watertaal

Thema: Watertaal. Doelgroep:   
Bas de Jong & Mark Roest

Slim Watermanagement: data challenge

Thema: Slim Watermanagement, Datahuishouding, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Management en medewerkers De Data challenge Slim watermanagement is één van de projecten die afgelopen jaar is uitgevoerd. Op basis
Dirk Vries

Beslisondersteuning bij zuivering van opkomende, zorgwekkende stoffen

Thema: Waterkwaliteit, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterveiligheid en drinkwater. In de bronnen van drinkwater worden voortdurend stoffen gemeten die niet eerder zijn gemeten door waterlabs, waterbedrijven of waterschappen
Ludolph Wentholt

Polder2C’s project

Thema: Waterkeringen. Doelgroep: Informatiebeheerders, Waterkeringbeheerders. Polder2C’s project met het data management rondom de dijkbezwijk- en calamiteitenproeven bij de Hedwige- en Prosperpolder experimenten. Zowel het gtebruik van het
Leon Roeterdink

eDNA voedselwebanalyse

WATERTALK Thema: Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterkwaliteit. Met eDNA voedselwebanalyse ontrafelen we het leven onder water: zeer gedetailleerd, goedkoop en snel. Deze innovatie toepassing is uniek
Raymond Janssen & Marcel Zevenbergen

Wereldprimeur: permanente waterkwaliteitsmeting met een multi-sensor chip

WATERTALK Thema: Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Elke organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van water. Wereldprimeur: permanente waterkwaliteitsmeting met een stabiele multi-sensor chip Hoe kunnen we permanent,
Floris Baggerman & Victor Stecher

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroep:  

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroepen:
Remco Huisman

Hands-on ICS/SCADA hacking

Thema: Cybersecurity. Doelgroepen: iedereen met interesse in dit onderwerp en It handigheid. Secura heeft een hands-on hacking workshop ontwikkeld waar deelnemers in een interactieve workshop leren hoe
RWS en het Watercloud-consortium

Watercloud: een nieuw ecosysteem voor hydrologisch modelleren?

Thema: Datahuishouding, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Hydrologen en watersysteembeheerders. In de Watercloud-studie is (via een serie werksessies met vertegenwoordigers van waterschappen, RWS, drinkwaterbedrijven en hun samenwerkingsverbanden en -organisaties)
Rudy van Mierlo & Jeroen de Koning

Rijkswaterstaat Datalab – Real-time monitoring energieverbruik gemalen en tunnels

Thema: Informatie-communicatie, Klimaatverandering, Energie transitie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Waterschappen, gemeenten, rijkswaterstaat, data scientist, waterbeheerder. Om de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat te realiseren is het belangrijk om goed te
Rogier Bakker & Peter van der Schuyt

Slimmer Schouwen met App, Big Data en AI / Geavanceerd Systeem voor Dijkbewaking

Thema's: Datahuishouding, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Procesmanagers, Informatiemanagers, Schouwmedewerkers, Handhavers, Waterbeheerders en Waterkeringbeheerders. Duopresentatie Slimmer Schouwen met App, Big Data en AI (waterschap Hunze en AA's) Schouwen is voor

Titel nog niet bekend

Thema: Deltares programma. Doelgroepen:  
Martijn Krol & Ruben Boelens

BODIS – Bodemdalingsinformatieservice

Thema: Ondergrond/Bodem, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterbeheerders en beleidsmakers die in contact komen met bodemdaling. Bodemdaling is de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen in
Rick Klooster

Overstromingssimulaties in een open 3D Digital Twin

Thema's: Digital Twin, Datahuishouding, Omgevingswet, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Watermanagers, beleidsmedewerkers, communicatie, veiligheidsregio’s. Stel je hebt een mooie 3D overstromingssimulatie laten uitvoeren, maar nu wil je deze
Sander Loos & Joep Grispen

Water API strategie / De “API economy” een IT beweging met Impact

Thema: Watertaal. Doelgroep: iedereen die gegevens over water uitwisselt, Iedereen die benieuwd is naar de impact van de API economy op het waterbeheer van nu en

Titel nog niet bekend

Thema: Drinkwater - Data Science. Doelgroep: Drinkwaterbedrijven.  
Rinus Schroevers

Uitbreiding en innovatie van de monitoring van indringing van zout water

Thema: Slim Watermanagement, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Iedereen In deze workshop wordt een overzicht gegeven van recente technieken die nu operationeel worden gemaakt bij RWS om zoutindringing
Hinne Reitsma

Monitoringcyclus Waterkwaliteit naar een hoger plan met Aquo-kit

Thema: Waterkwaliteit, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterschappen, gemeenten, data scientists. Aquo-kit...., wie kent het niet? Je kunt er zo goed gegevens van de water(bodem)kwaliteit mee toetsen aan landelijke
Jeroen Overbeek & Christian Breider

Durf jij te flirten met de data over onze keringen?

Thema: Waterkeringen. Doelgroep: Waterkering en GIS-specialisten Het beheer van onze waterkeringen hebben we over het algemeen al goed voor elkaar. Ook met de data hebben we flinke
Mattijn van Hoek

De stem-assistent in de watersector

WATERTALK Thema's: Datahuishouding, Watertaal, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: ICT, data, hydrologie & ecologie. Wat is de waterstand bij Lobith? Wat is de gemaalcapaciteit bij gemaal Deventer?
Petra Thijs

Stroomlijnen van data voor prioriteren wateroverlast

WATERTALK Thema's: Informatie-communicatie, Klimaatverandering. Doelgroepen: Waterschap en gemeenten. De afgelopen jaren is in Zuid-Limburg op een groot aantal locaties wateroverlast ontstaan ten gevolge van hevige neerslag.

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroep:

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroepen:
Corstiaan Mulckhuijse

Toekomstbestendige beveiliging

Thema: Cybersecurity. Doelgroepen: Verantwoordelijken voor ontwikkeling of implementatie van systemen, informatiebeveiligers. Deze presentatie is een beschouwing van wat er het afgelopen jaar op het gebied van informatiebeveiliging
Henri van der Meijden & Sjaak van Popering

Samenwerking Gegevensbeheer Waterveiligheid

Thema: Datahuishouding. Doelgroep: Informatiemanagers. Eind 2017 heeft de Stuurgroep Zorgplicht de Handreiking Beheerregister en Handreiking Informatieplan vastgesteld. Het doel van deze documenten was om de waterschappen en
Marcel Nijenhof & Rob Michels

https://ddapi.rws.nl in de praktijk

Thema: Watertaal. Doelgroep: Applicatie en data ontwikkelaars. Rijkswaterstaat heeft de operationele digitale delta standaard geïmplementeerd via de missie kritieke distributielaag. Wij zullen laten zien hoe je in de
Corstiaan Mulckhuijse / Lotte ten Harmsen van der Beek

Efficiënter schouwen met behulp van satellietdata en machine learning bij HHR Rijnland / Water monitoren door middel van Deep Learning met satellietdata

Thema: Schouw, Datahuishouding, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Waterschappen, Vergunningverlening en Handhaving, Informatievoorziening, Gewoon/Dagelijks onderhoud. Duopresentatie Efficiënter schouwen met behulp van satellietdata en machine learning bij het Hoogheemraadschap Rijnland In

Titel nog niet bekend

Thema: Deltares programma. Doelgroepen:  
Waternet

Assetplatform; volg de assets tijdens de hele levencyclus

Thema's: Datahuishouding, Informatie-communicatie, Cyber Security. Doelgroepen: Assetmanager, procesmanagers en dataeigenaren. Datahuishouding: Hoe zorgen we voor één waarheid in de gegevenshuishouding? Informatie-communicatie: Hoe krijgen we de business mee in
Eric Oosterom

Open data voor en van het stedelijk waterbeheer

Thema: Watertaal, datahuishouding. Doelgroep:Waterschappen, provincies, gemeenten - waterbeheerders, assetmanagers, databeheerders.  Data is een essentiele grondstof. Binnen en tussen organisaties is ongehinderde, eenduidige uitwisseling en ontsluiting nodig om

Titel nog niet bekend

Thema: Drinkwater - Data Science. Doelgroep: Drinkwaterbedrijven.  
John Schobben & André van Wijhe

Vislift

Thema: Slim Watermanagement. doelgroep: Vislift is de winnaar van de Waterinnovatieprijs. De soortenvariatie is enorm afgenomen en er zijn al vissoorten met uitsterven bedreigd, daardoor is men wereldwijd
Peer Timmers

Microbiële vingerafdruk voor bronopsporing in oppervlaktewaterbeheer

Thema: Waterkwaliteit, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterschappen, gemeenten, data scientists. In oppervlaktewaterbeheer staat waterkwaliteit centraal. Bronnen die de kwaliteit van oppervlaktewater sterk bepalen zijn het effluent van rioolwaterzuiveringen
Erik Vastenburg & Sarah Wiggers

Wettelijk Beoordelings Instrumentarium en GIS

Thema's: Datahuishouding, Informatie-communicatie Doelgroep: Waterkeringbeheerders, Informatiebeheerders, GIS/Geo medewerkers. Het beoordelen van waterkeringen en het beheren van data en informatie Dit willen we doen door een voorbeeld te laten

Titel nog niet bekend

Thema: Watertalks. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: Watertalk. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: waterwand pitches. Doelgroepen:
Ramona Houweling

Aan de slag met de BIO voor autonoom watermanagement

Thema: Cybersecurity. Doelgroepen: Iedereen die bezig is met cybersecurity binnen de waterschappen of daarmee bezig zou moeten zijn. De procesautomatisering van waterschappen wordt steeds complexer. Er wordt
Remco Huisman

Hands-on ICS/SCADA hacking

Thema: Cybersecurity. Doelgroepen: iedereen met interesse in dit onderwerp en It handigheid. Secura heeft een hands-on hacking workshop ontwikkeld waar deelnemers in een interactieve workshop leren hoe
Corstiaan Mulckhuijse

Toekomstbestendige beveiliging

Thema: Cybersecurity. Doelgroepen: Verantwoordelijken voor ontwikkeling of implementatie van systemen, informatiebeveiligers. Deze presentatie is een beschouwing van wat er het afgelopen jaar op het gebied van informatiebeveiliging
Guido van der Kolk & Arjan Offerhaus

Integraal managen van gestructureerde en ongestructureerde informatie

Thema: datahuishouding. Doelgroepen: (informatie)managers, architecten. Document- en datamanagement zijn van origine gescheiden werelden. Documenten netjes in het papieren archief en data in relationele databases. De kloof tussen
John Schobben & André van Wijhe

Projectdata archiveren en ontsluiten; een leerzaam traject

Thema: datahuishouding. Doelgroepen: Waterbeheerders, adviesbureaus en kennisinstellingen. Inmiddels hebben waterbeheerders veel monitoringdata op orde en worden ze ontsloten. Rijkswaterstaat meet echter heel veel velddata in onderzoeksprojecten, bedoeld
RWS en het Watercloud-consortium

Watercloud: een nieuw ecosysteem voor hydrologisch modelleren?

Thema: Datahuishouding, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Hydrologen en watersysteembeheerders. In de Watercloud-studie is (via een serie werksessies met vertegenwoordigers van waterschappen, RWS, drinkwaterbedrijven en hun samenwerkingsverbanden en -organisaties)
Henri van der Meijden & Sjaak van Popering

Samenwerking Gegevensbeheer Waterveiligheid

Thema: Datahuishouding. Doelgroep: Informatiemanagers. Eind 2017 heeft de Stuurgroep Zorgplicht de Handreiking Beheerregister en Handreiking Informatieplan vastgesteld. Het doel van deze documenten was om de waterschappen en
Waternet

Assetplatform; volg de assets tijdens de hele levencyclus

Thema's: Datahuishouding, Informatie-communicatie, Cyber Security. Doelgroepen: Assetmanager, procesmanagers en dataeigenaren. Datahuishouding: Hoe zorgen we voor één waarheid in de gegevenshuishouding? Informatie-communicatie: Hoe krijgen we de business mee in

Titel nog niet bekend

Thema: informatiecommunicatie. Doelgroepen:   
Boris Teunis

LCMS en samenwerking

Thema: Informatie-communicatie. Doelgroepen: Management en medewerkers. Het landelijk crisismanagement systeem – LCMS – wordt ondertussen door bijna alle waterbeheerders (binnenkort) gebruikt. Dit geeft enorme kansen voor verbeterde
Marcel Nijenhof & Rob Michels

https://ddapi.rws.nl in de praktijk

Thema: Watertaal. Doelgroep: Applicatie en data ontwikkelaars. Rijkswaterstaat heeft de operationele digitale delta standaard geïmplementeerd via de missie kritieke distributielaag. Wij zullen laten zien hoe je in de
Rudy van Mierlo & Jeroen de Koning

Rijkswaterstaat Datalab – Real-time monitoring energieverbruik gemalen en tunnels

Thema: Informatie-communicatie, Klimaatverandering, Energie transitie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Waterschappen, gemeenten, rijkswaterstaat, data scientist, waterbeheerder. Om de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat te realiseren is het belangrijk om goed te
Hans van Leeuwen

Satelliet Informatie operationeel waterbeheer SAT-WATER

Thema: Satelliet data, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Waterbeheerders (waterschappen, rijkswaterstaat, ingenieurburos, etc.). Binnen het waterbeheer beginnen de Satelliet toepassingen steeds meer een belangrijk instrument te worden voor ondersteuning
Jeroen Waanders & Kees oude Lenferink

Satelliet data voor iedereen

Thema: Satelliet data, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Watersysteembeheerders, handhavers. Het Netherlands Space Office (NSO) en Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDOD) nemen u mee in de mogelijkheden die satellietbeelden bieden
Jeroen Waanders & Patrick de Groot

Het zelfregulerend watersysteem – de volgende stap

Thema: Satelliet data, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Watersysteembeheerders, handhavers. Tijdens de Waterinfodag 2019 hebben WDO Delta en IMAGEM de resultaten getoond van de machine learning pilot die is
Rogier Bakker & Peter van der Schuyt

Slimmer Schouwen met App, Big Data en AI / Geavanceerd Systeem voor Dijkbewaking

Thema's: Datahuishouding, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Procesmanagers, Informatiemanagers, Schouwmedewerkers, Handhavers, Waterbeheerders en Waterkeringbeheerders. Duopresentatie Slimmer Schouwen met App, Big Data en AI (waterschap Hunze en AA's) Schouwen is voor
Corstiaan Mulckhuijse / Lotte ten Harmsen van der Beek

Efficiënter schouwen met behulp van satellietdata en machine learning bij HHR Rijnland / Water monitoren door middel van Deep Learning met satellietdata

Thema: Schouw, Datahuishouding, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Waterschappen, Vergunningverlening en Handhaving, Informatievoorziening, Gewoon/Dagelijks onderhoud. Duopresentatie Efficiënter schouwen met behulp van satellietdata en machine learning bij het Hoogheemraadschap Rijnland In

Titel nog niet bekend

Thema: Deltares programma. Doelgroepen:   

Titel nog niet bekend

Thema: Deltares programma. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: Deltares programma. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: Deltares programma. Doelgroepen:  
Erik Simmelink

Basisregistratie Ondergrond wordt volwassen – van Innovatie naar Implementatie

Thema: Ondergrond/Bodem, Informatie-communicatie, Klimaatverandering, Energie transitie, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterbeheerders, hun bestuurders en hun adviseurs Grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei, hebben enorme impact
Peter de Graaf & Willem Dabekaussen

De BRO: Inzet en meerwaarde bij de versterking van de Sterke Lekdijk

Thema: Ondergrond/Bodem, Datahuishouding, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Veiligheidsdeskundigen, informatiemanagers, gis-specialisten, geotechneuten. De introductie van de BRO verandert de manier waarop we naar ruimtelijke opgaven kijken. De ondergrond was vaak
Martijn Krol & Ruben Boelens

BODIS – Bodemdalingsinformatieservice

Thema: Ondergrond/Bodem, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterbeheerders en beleidsmakers die in contact komen met bodemdaling. Bodemdaling is de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen in
Joost Stenfert

MIJ Brein, hoe innovatieve technieken kunnen resulteren in nieuwe inzichten

Thema: Digital Twin, Datahuishouding, Informatie-communicatie, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: ICTers, gegevensbeheerders, innovatie managers en ecologen Artificial Intelligence. Deep Learning. Machine Learning. Nieuwe technieken om vanuit een omvangrijke
Chris Karman / Joan Staeb

DigiShape / Digitwin Noordzee

Thema: Digital Twin, Datahuishouding, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: overheden en bedrijfsleven in de watersector. Duopresentatie DigiShape: open innovatieplatform voor digitalisering van de watersector (Digishape) Na de succesvolle start in 2019
Rick Klooster

Overstromingssimulaties in een open 3D Digital Twin

Thema's: Digital Twin, Datahuishouding, Omgevingswet, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Watermanagers, beleidsmedewerkers, communicatie, veiligheidsregio’s. Stel je hebt een mooie 3D overstromingssimulatie laten uitvoeren, maar nu wil je deze
Jan Willem van Veen

Metadata op orde

Thema: Watertaal, Datahuishouding. Doelgroep: Informatiemanagers, architecten, managers, adviseurs. Tijdens de presentatie wordt een gegevensarchitectuur voor metadata uitgelegd waarbij de focus ligt op het gebruik van Linked Data. Als
Liesbeth van de Lee & Koos Boersma

Samenwerken aan Watertaal

Thema: Watertaal. Doelgroep:   
Sander Loos & Joep Grispen

Water API strategie / De “API economy” een IT beweging met Impact

Thema: Watertaal. Doelgroep: iedereen die gegevens over water uitwisselt, Iedereen die benieuwd is naar de impact van de API economy op het waterbeheer van nu en
Eric Oosterom

Open data voor en van het stedelijk waterbeheer

Thema: Watertaal, datahuishouding. Doelgroep:Waterschappen, provincies, gemeenten - waterbeheerders, assetmanagers, databeheerders.  Data is een essentiele grondstof. Binnen en tussen organisaties is ongehinderde, eenduidige uitwisseling en ontsluiting nodig om

Titel nog niet bekend

Thema: Drinkwater - Data Science. Doelgroep: Drinkwaterbedrijven.  

Titel nog niet bekend

Thema: Drinkwater - Data Science. Doelgroep: Drinkwaterbedrijven.  
Jonathan Vondeling & Bas Lamme

Smart Water Management

Thema's: Datahuishouding, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Drinkwaterbedrijven, Adviseurs IT- en OT. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater in Nederland is extreem hoog. Gemiddeld zijn wij minder dan
Bas de Jong & Mark Roest

Slim Watermanagement: data challenge

Thema: Slim Watermanagement, Datahuishouding, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Management en medewerkers De Data challenge Slim watermanagement is één van de projecten die afgelopen jaar is uitgevoerd. Op basis
Rinus Schroevers

Uitbreiding en innovatie van de monitoring van indringing van zout water

Thema: Slim Watermanagement, Klimaatverandering, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Iedereen In deze workshop wordt een overzicht gegeven van recente technieken die nu operationeel worden gemaakt bij RWS om zoutindringing
John Schobben & André van Wijhe

Vislift

Thema: Slim Watermanagement. doelgroep: Vislift is de winnaar van de Waterinnovatieprijs. De soortenvariatie is enorm afgenomen en er zijn al vissoorten met uitsterven bedreigd, daardoor is men wereldwijd
Aleida de Vos van Steenwijk

Ontsluiten van data van microbiologische waterkwaliteit met DNA-technieken

Thema: Waterkwaliteit, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterkwaliteit-medewerkers. De afgelopen jaren is veel ontwikkeling geweest in het meten en inzichtelijk maken van data ten aanzien van de fysische en
Dirk Vries

Beslisondersteuning bij zuivering van opkomende, zorgwekkende stoffen

Thema: Waterkwaliteit, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterveiligheid en drinkwater. In de bronnen van drinkwater worden voortdurend stoffen gemeten die niet eerder zijn gemeten door waterlabs, waterbedrijven of waterschappen
Hinne Reitsma

Monitoringcyclus Waterkwaliteit naar een hoger plan met Aquo-kit

Thema: Waterkwaliteit, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterschappen, gemeenten, data scientists. Aquo-kit...., wie kent het niet? Je kunt er zo goed gegevens van de water(bodem)kwaliteit mee toetsen aan landelijke
Peer Timmers

Microbiële vingerafdruk voor bronopsporing in oppervlaktewaterbeheer

Thema: Waterkwaliteit, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterschappen, gemeenten, data scientists. In oppervlaktewaterbeheer staat waterkwaliteit centraal. Bronnen die de kwaliteit van oppervlaktewater sterk bepalen zijn het effluent van rioolwaterzuiveringen
Marcel Adema & Jan Heida

Informatie voorziening voor keringen naar data gedreven werken

Thema: Waterkeringen, Datahuishouding, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Waterschappen, Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren heeft Wetterskip Fryslân ervaring opgedaan met de beoordeling van de waterkeringen volgens de nieuwe toetsingssystematiek
Ludolph Wentholt

Polder2C’s project

Thema: Waterkeringen. Doelgroep: Informatiebeheerders, Waterkeringbeheerders. Polder2C’s project met het data management rondom de dijkbezwijk- en calamiteitenproeven bij de Hedwige- en Prosperpolder experimenten. Zowel het gtebruik van het
Jeroen Overbeek & Christian Breider

Durf jij te flirten met de data over onze keringen?

Thema: Waterkeringen. Doelgroep: Waterkering en GIS-specialisten Het beheer van onze waterkeringen hebben we over het algemeen al goed voor elkaar. Ook met de data hebben we flinke
Erik Vastenburg & Sarah Wiggers

Wettelijk Beoordelings Instrumentarium en GIS

Thema's: Datahuishouding, Informatie-communicatie Doelgroep: Waterkeringbeheerders, Informatiebeheerders, GIS/Geo medewerkers. Het beoordelen van waterkeringen en het beheren van data en informatie Dit willen we doen door een voorbeeld te laten
Annelies Hommersom

Van ‘big data’ naar gebruiksgemak voor waterkwaliteitmoniting

WATERTALK Thema: Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: waterbeheerders, consultants. Waterschappen, overheden en advies- en onderzoeksbureaus zien steeds meer toegevoegde waarde in het gebruik van de zogenaamde 'big data'.
Arno Hooijboer

WaterSNIP: een innovatieve en uniforme meetmethode voor waterkwaliteit

WATERTALK Thema: Watertaal, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: Meetnetbeheerders en onderzoekers waterkwaliteit. WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Met dit, aan het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid
Leon Roeterdink

eDNA voedselwebanalyse

WATERTALK Thema: Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Waterkwaliteit. Met eDNA voedselwebanalyse ontrafelen we het leven onder water: zeer gedetailleerd, goedkoop en snel. Deze innovatie toepassing is uniek
Raymond Janssen & Marcel Zevenbergen

Wereldprimeur: permanente waterkwaliteitsmeting met een multi-sensor chip

WATERTALK Thema: Innovatieve toepassingen. Doelgroep: Elke organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van water. Wereldprimeur: permanente waterkwaliteitsmeting met een stabiele multi-sensor chip Hoe kunnen we permanent,
Mattijn van Hoek

De stem-assistent in de watersector

WATERTALK Thema's: Datahuishouding, Watertaal, Informatie-communicatie, Innovatieve toepassingen. Doelgroepen: ICT, data, hydrologie & ecologie. Wat is de waterstand bij Lobith? Wat is de gemaalcapaciteit bij gemaal Deventer?
Petra Thijs

Stroomlijnen van data voor prioriteren wateroverlast

WATERTALK Thema's: Informatie-communicatie, Klimaatverandering. Doelgroepen: Waterschap en gemeenten. De afgelopen jaren is in Zuid-Limburg op een groot aantal locaties wateroverlast ontstaan ten gevolge van hevige neerslag.

Titel nog niet bekend

Thema: Watertalks. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: Watertalk. Doelgroepen:  
Robert Doetsch

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand-pitches. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroepen:  
Floris Baggerman & Victor Stecher

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroep:  

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroepen:

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroepen:

Titel nog niet bekend

Thema: Waterwand pitches. Doelgroepen:  

Titel nog niet bekend

Thema: waterwand pitches. Doelgroepen:

Inloop en lunch

AHN-congres
Ingrid Alkemade, Edwin Rittersma & Wietse Balster

Verhalen van gebruikers van het AHN

AHN-congres  
Erik Nobbe

AHN3 en AHN4

AHN congres
Jan van Ginkel, Toine Poppelaars & Roeland Allewijn

Afsluiting AHN3

AHN congres  

Borrel en hapjes

AHN congres

Partners /