Thema: Data Science

Het DataLAB van Vallei en Veluwe is een groep van jonge data-savvy professionals die datagedreven initiatieven oppakt binnen het waterschap. Sinds 2020 is het DataLAB bezig met het oppakken van datavraagstukken binnen de organisatie om de data bij het waterschap om te zetten in bruikbare informatie met handelingsperspectief. Sinds eind 2021 wordt het DataLAB ondersteund door Nelen&Schuurmans om samen de digitale transformatie binnen het waterschap een duwtje in de goede richting te geven.
In deze presentatie vertellen we over hoe we projecten oppakken binnen het DataLAB en over de lessen die we de afgelopen 2 jaar geleerd hebben. Aan de hand van ons eerste operationele project over rioolvreemd water lichten we onze werkwijze toe.

juni 23 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 13

Anna Stalknecht | Waterschap Vallei en Veluwe, Martijn Krol | Nelen & Schuurmans