Thema: Digital Twins

Royal Haskoning DHV en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden presenteren de resultaten en ontwikkeling van Aquasuite MINE, een intelligente softwareoplossing voor sliblogistiek, -transport en -ontwatering.
Praktijkresultaten tonen aan dat de prestaties en inzichten van de installatie verbeterd kan worden. Aquasuite MINE wordt gebruikt om de logistiek, het transport en de ontwatering van slib te optimaliseren en te automatiseren.

juni 23 @ 10:45
10:45 — 11:30 (45′)

Dexter 15

Marijn van de Ven | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Melchior Schenk | Royal HaskoningDHV