Thema: Digital Twins

Het is mogelijk een toekomstbestendig en meest kost effectieve optimalisatie van het stedelijk watersysteem te behalen met een digital twin. Definitie van de gemeentelijke en/of waterschaps uitdagingen en dus doelstellingen zijn essentieel. Uitdagingen kunnen zijn het verminderen van overstorten, water op straat, het stabiliseren van de afvoer naar de RWZI, tijdig omschakelen van droog weer naar nat weer beheerstrategie door neerslagverwachting en risicoanalyse. Cruciaal is dat een digital twin wordt toegepast die de dynamiek van het systeem en de juiste kwaliteit data bevat om de nauwkeurigheid van de voorspelling te maximaliseren gedurende de seizoenen. Dan pas wordt pro actieve optimalisatie mogelijk! Hoe dat is te behalen zal ik in de presentatie toelichten aan de hand van bewezen implementaties.

juni 23 @ 12:15
12:15 — 13:00 (45′)

Dexter 15

Eef Spekman | Gemeente ’s-Hertogenbosch, Joost Aloserij | Xylem, Wijnand Turkensteen | Waterschap Aa en Maas