Thema: Innovatieve Informatie-inwinning

We zullen de resultaten presenteren van een pilot in het Lauwersmeer:
1) de op satellietbeelden gebaseerde kaarten van chlorofyl-a en KRW fytoplankton biomassa status klasse met validatieresultaten,
2) de uitkomsten van twee overlegronden met waterkwaliteitsexperts over de toegevoegde waarde, kosten/baten en vervolgstappen voor het gebruik van satellietbeelden voor waterkwaliteit.

juni 23 @ 15:30
15:30 — 16:15 (45′)

Dexter 17

Annelies Hommersom | Water Insight