Thema: Klimaatadaptatie

De hoogwatersituatie van zomer 2021 in Limburg bewijst het belang van actuele en betrouwbare overstromingsinformatie voor Nederland. Veiligheidsregio’s stemmen op basis van overstromings-informatie hun calamiteitsplannen af. Ook voor de ruimtelijke planning, waarbij de klimaatadaptiedoelen een steeds grotere rol spelen, is deze informatie van wezenlijk belang. Tenslotte zijn ook andere processen, zoals het normeren van waterkeringen, meer afhankelijk geworden van deze informatie.

De vraag hierbij is of de huidige informatievoorziening op het gebied van overstromingsinformatie in Nederland van voldoende kwaliteit (in termen van eenduidig, actueel, compleet, betrouwbaar, etc.) is om in de gewenste vraag te kunnen voorzien? Het SMWO (Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen) constateerde eind 2018 dat er grote kansen liggen om de werkwijze aangaande overstromingsinformatie beter te laten functioneren, zodat in de toekomst overstromingsinformatie structureel en systematisch beter op orde komt en blijft. Het SMWO heeft daarom opdracht gegeven te komen tot een Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie (LVO). In deze presentatie zal aan belangstellingen verteld worden hoe we daar vorm aan willen geven en met welk doel.

juni 23 @ 15:30
15:30 — 16:15 (45′)

Dexter 22

Coenraad Doeser – Unie van Waterschappen