Thema: Valorisatie

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Vanaf 2017 gelden hiervoor nieuwe normen, gebaseerd op de overstromingskans. Deze zijn opgenomen in de Waterwet. De beoordeling gebeurt met het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Ook de prioritering en programmering van de versterkingsprojecten, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) sluiten aan op deze systematiek. In het Waterveiligheidsportaal zijn landelijke overzichten en (voortgangs)indicatoren opgenomen over het actuele veiligheidsbeeld van de primaire waterkeringen.

juni 23 @ 10:45
10:45 — 11:30 (45′)

Dexter 24

Jeroen de Koning | Informatiehuis Water