AI toolbox waterkeringen

Het gebruik van AI heeft de potentie om inspectie en monitoring van waterkeringen ingrijpend te veranderen. HHNK, PIW (STOWA) en HKV onderzochten de potentie. We kijken terug naar eerder uitgevoerde pilots, staan stil bij de behoefte van waterschappen en geven een doorkijk naar de toekomst.

maart 28 @ 12:30
12:30 — 13:15 (45′)

Dexter 22

Joost Stenfert | Hoogheemraadscshap Hollands Noorder Kwartier / STOWA / HKV