Thema: Data Science

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten het beheer van assets verder te professionaliseren volgens de principes van assetmanagement. Hiervoor zijn inzichten in prestaties, kosten en risico’s van groot belang. Via een centraal onderhoudsbeheersysteem worden alle beheergegevens van de domeinen Watersysteem, Waterveiligheid en Waterketen gekoppeld en via de assets toegankelijk gemaakt.

juni 23 @ 10:45
10:45 — 11:30 (45′)

Dexter 11

Job Nijman – Kyl