Thema: Het Waterschapshuis

Het in NHI-verband (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) ontwikkelde datamodel HyDAMO is geïmplementeerd in DAMO 2.0. Bovendien is de HyDAMO-validatietool vanaf april beschikbaar, voor waterschappen én consultants: de weg naar een “Cyclisch modelleerproces” ligt open! Ook de voor hydrologische modellen relevante data kunnen nu in de kernregistraties van de waterschappen worden opgenomen, beheerd en gevalideerd en worden via een gestandaardiseerd en geautomatiseerd proces beschikbaar gesteld aan het nieuwe Gegevensknooppunt Waterschappen en vervolgens aan het NHI-dataportaal, PDOK en mogelijke andere toepassingen.
Modelgeneratoren sluiten aan bij deze nieuwe standaard: hydrologische modellen kunnen hiermee sneller en op basis van actuele, gevalideerde data uit de kernregistraties worden gegenereerd. Op basis van intensieve samenwerking tussen Geo-specialisten en hydrologen wordt een flinke verbetering gerealiseerd ten opzichte van het huidige handmatige, inefficiënte, foutgevoelige en kostbare proces om hydrologische modellen te genereren.
Een flinke stap voorwaarts, maar we zijn er nog niet: Mind The Gap! Een sessie over cyclisch modelleren en de uitdagingen waar waterschappen voor staan!

juni 23 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 28

Gerry Roelofs – NHI – Waterschap Rijn & IJssel, Jos van Duijnhoven – Het Waterschapshuis