Dashboard zorgplicht waterkeringen

In deze presentatie laten de waterschappen de meerwaarde zien van het dashboard zorgplicht dat wordt ingezet voor de rapportages aan IlenT en de besturen van individuele waterschappen over de staat van de waterkeringen in het beheergebied. In het dashboard zijn de verschillende rapportage categorieën opgenomen en gestandaardiseerd zodat de rapportages over de kering vergelijkbaar zijn en eenduidig en makkelijk te interpreteren zijn. De nieuwe ontwikkelingen op gebied van de zorgplicht vanuit landelijke trajecten worden meegenomen in de doorontwikkeling. Ook hier zal de standaardisering en automatisering de waterschappen helpen aan deze verplichting te voldoen.

maart 28 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 19

Erik Nobbe | KYL / het Waterschapshuis