Voor het uitvoeren van een beoordeling van een waterkering is een grote hoeveelheid data nodig. Om bijvoorbeeld op basis van deze data tot een goede schematisering van een kering te komen is geen kleine uitdaging. Daarnaast wordt gedurende het beoordelingsproces ook nog een grote hoeveelheid data gegenereerd die waardevol is voor andere processen dan alleen de beoordeling. Deze gegevens worden op dit moment nog niet altijd maximaal benut. Dit maakt dat data management tijdens en na de beoordeling aandacht verdient. Verandervermogen nodig!

Tijdens de workshop willen we enkele gebruikers laten vertellen hoe zij met deze uitdaging om gaan en deelnemers aan de workshop in de gelegenheid stellen om hun vragen te stellen.

maart 16 @ 11:00
11:00 — 11:45 (45′)

Dexter 26

Linneke van der Veeken