Iedere overheid heeft te maken met maatschappelijke opgaven, die vaak ook een belangrijke watercomponent hebben. Met de groeiende inhoud en functionaliteit van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) kunt u daar datagedreven aan werken met betrouwbare informatie over de ondergrond. In deze workshop laten we zien hoe die informatie gebruikt kan worden met praktijkvoorbeelden en demonstraties: we laten het uitgifteportaal BROloket zien en leggen uit hoe de digitale ontsluiting van BRO-gegevens via services kan worden toegepast in uw softwareproducten.

Het kabinet wil ‘Water en Bodem’ sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat streven vraagt allereerst om een stevige kennisbasis van dat ‘water’ en die ‘bodem’. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is de centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. De wettelijke basis ervan zorgt ervoor dat de door overheden geleverde inhoud eenduidig, hoogwaardig, betrouwbaar én actueel is.  

In 2022 is de ontwikkeling van BRO-fase 1 afgerond: de groeiende BRO-inhoud bevat nu gegevens van sonderingen en boringen, grondwatermonitoring, grondwatergebruik en ook diverse thematische ondergrondkaarten en-modellen. Vanaf 2023 wordt ook hard gewerkt om milieukwaliteitsgegevens te kunnen toevoegen (BRO-fase 2).

Met deze groeiende inhoud én functionaliteit van de BRO zijn overheden op toekomstbestendige wijze in staat om informatie over de ondergrond in te zetten in hun ruimtelijke en water-opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgaves en ander ruimtelijke inrichtingsvraagstukken.

In deze workshop ligt de nadruk op het gebruik van de BRO en de verschillende mogelijkheden die de BRO daarvoor biedt. De gebruikspotentie van de BRO zal allereerst worden toegelicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Vervolgens geven we demonstraties van het uitgifteportaal BROloket en van geautomatiseerde uitgifte van BRO gegevens via services. Met dat laatste willen we de toepassing van digitale datastromen stimuleren. 

We bespreken in de workshop graag met u op welke wijze we de toepasbaarheid van deze gegevens nog verder kunnen versterken.

maart 16 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 30

Erik Simmelink | BRO, Stephan Gruijters | BRO, Thijs Knapen | BRO