De data-pipeline van de Aquo naar Wetterskip Fryslân

De AquoWiki-API wordt door het Wetterskip gebruikt in een pipeline naar hun Datalakehouse. Samen exploreren we de mogelijkheden en beperkingen van de API. Het gebruik van de Aquo-API brengt een nieuwe dynamiek met zich mee en is een extra impuls voor het verbeteren van de data-kwaliteit.

maart 28 @ 11:00
11:00 — 11:45 (45′)

Dexter 11

Stefan de Jong | Wetterskip Fryslân, Wijnand van Riel | Informatiehuis Water