Thema: Digital Twins

In de door het Waterschapshuis georganiseerde kennissessie over Digital Twins is kennisgemaakt met een Digital Twin van de zuiveringsketen van WBL. Naast deze zijn er meerdere Digital Twin initiatieven binnen de watersector. Een voorbeeld is de 3D Sterke Lekdijk van De Stichtse Rijnlanden. Deze laatste is ontworpen om inwoners te beschermen tegen overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Als sector staan we voor grote uitdagingen rondom klimaat maar ook energie. We pakken deze op met onze stakeholders of ketenpartners, we hebben daarin immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar hoe zit het dan met de Digital Twins van onze stakeholders als gemeenten, provincies en veiligheidsregio, rondom deze thema’s? Hoe zetten zij Digital Twins in? Hoe volwassen zijn de Digital Twins? Welke databronnen worden gebruikt? Hoe wordt aandacht gegeven aan ethiek en privacy? Wat kunnen wij als sector daarvan leren? En welke koppelkansen zien we? In deze sessie halen we de buitenwereld naar binnen, naar de Waterinfodag.

juni 23 @ 15:30
15:30 — 16:15 (45′)

Dexter 15

Anneke Spijker, Erik Nobbe | Het Waterschapshuis, Jonas Heffels | Het Waterschapshuis