Thema: Valorisatie

Om beter inzicht te verkrijgen in het effect van slib in de bovenlopen van het oppervlaktewatersysteem is de Geoslib-tool ontwikkeld. Het resultaat is een interactieve kaart waarmee gebiedsbeheerders inzicht verkrijgen in de gevoeligheid voor wateroverlast door een overmaat aan slib. Deze kennis kan worden omgezet in slimmer beheer.

juni 23 @ 12:15
12:15 — 13:00 (45′)

Dexter 24

Lisa Weijers | Royal HaskoningDHV, Thomas Deurloo | Waterschap Brabantse Delta