Thema: Data Science

In 2020 is het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met het PolderL@b. Deze proeftuin heeft als doel om (water)data en informatiebehoefte bij elkaar te brengen om te komen tot concrete informatieproducten die het werkproces ondersteunen. In het PolderL@b werken hydrologen, data scientists en peilbeheerders samen om bestaande en nieuwe databronnen te verkennen en te combineren en zo te leren hoe een data gestuurde organisatie eruit kan zien.

juni 23 @ 12:15
12:15 — 13:00 (45′)

Dexter 13

Jeroen de Koning | Nelen & Schuurmans, René van der Zwan | Hoogheemraadschap van Rijnland, Sam de Roover | Hydrologic