Ondergrondgegevens spelen een steeds belangrijkere rol binnen de Nederlandse samenleving. Als we de uitdagingen die het veranderende klimaat te lijf willen gaan is betrouwbaarheid en kwaliteit van deze gegevens van belang. De waterschappen hebben hierin een sleutelrol, die onlangs bekrachtigd is door de Kamerbrief Water en Bodem Sturend. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een mooie aanjager om dit vraagstuk op te pakken en het gegevensbeheer goed in te richten. Bij Waterschap Aa en Maas zijn ze hier al enkele jaren actief mee bezig. We vertellen graag wat we hebben gedaan, hoe dit is uitgevoerd en welke uitdagingen er nog spelen.

maart 16 @ 15:15
15:15 — 16:00 (45′)

Dexter 30

Audrey Verbeek | Waterschap Aa en Maas, Joop Vaane