Door data te bekijken in samenhang, in plaats van losse sets, kan meer en nieuwe informatie zichtbaar worden. Bijvoorbeeld het ontdekken van clusters van parameters, of parameters die bij nader inzien toch stelselmatig opvallen of een trend vertonen. Dit wordt aan de hand van twee voorbeelden geïllustreerd: geaggregeerde waterkwaliteitsdata van Rijn en Maas, en samengevoegde data van ‘non-target-screening’ (het meten van bekende en onbekende chemische stoffen in water).

maart 16 @ 11:00
11:00 — 11:45 (45′)

Dexter 24

Nienke Meekel | KWR