Veranderende functies, nieuwe kennis en vaardigheden, innovatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen: de digitale transformatie vraagt steeds opnieuw aanpassen en meebewegen. Ook van de waterschappen en haar medewerkers. Om dat goed te kunnen faciliteren, blijft continu leren en ontwikkelen van belang. Ieder waterschap is daar op haar eigen manier mee bezig. Ondersteunend aan die eigen processen heeft het Waterschapshuis (hWh) samen met en voor de waterschappen leeractiviteiten rondom digitale transformatie ontwikkeld.In deze workshop een inkijkje in de verschillende leeractiviteiten (rondom digitale ethiek, digitaal leiderschap, etc), resultaten en opbrengsten tot nu toe!

maart 16 @ 12:30
12:30 — 13:15 (45′)

Dexter 28

Nuala Burns | het Waterschapshuis