Satelliet Informatie mbt waterbeheer, waterveiligheid en klimaat adaptatie in Europa

Het SAT-WATER programma door STOWA/hWh groeit naar een regionale operationele informatie voorziening voor waterbeheerders in Nederland. Het krijgt steeds meer het karakter van een nationale hub waar de basis gelegd wordt voor ruimtelijke en temporele informatie archieven (mbt de watercondities van beheer gebieden) voor klimaat adaptatie & mitigatie. Door combinatie van deze ruimtelijk basis informatie (vergelijk met de meteoinformatie die structureel al jaren wordt vergaard) kennis, modellen en AI wordt deze water informatie steeds belangrijker om te anticiperen op klimaat extremen en de gevolgen voor de verschillende sectoren. In dat kader ontstijgt het belang niet alleen de water/natuur beheer grens maar ook de landelijke grens waar overstromingen (teveel water) en verdroging van het bodem-watersysteem volgens dezelfde regionale klimaatverandering extreme effecten ondervindt. Het is van belang dat we door harmonisering en unificering/standaarden van bodem-water systeeminformatie tussen beheerders en de veiligheidsregio’s van verschillende landen gezamenlijk kunnen handelen en anticiperen op/aanpassen mbt de opkomende klimaatverandering.

maart 28 @ 12:30
12:30 — 13:15 (45′)

Dexter 26

Hans van Leeuwen | STOWA, Oscar van Dam | STOWA