Goede inrichting van ons watersysteembeheer kan niet zonder samenwerking. Zowel in natte of juist droge situaties. Het delen van operationele waterdata is daarbij cruciaal. De FAIR principes bieden een uitstekende kapstok om het onderling delen en toepassen van waterdata mogelijk te maken. Kom en ontdek wat er nodig is om als waterbeheerder zelf te kunnen borgen dat de data FAIR kan worden uitgewisseld en hoe u daarbij ondersteund wordt door het Informatiehuis Water.

maart 16 @ 12:30
12:30 — 13:15 (45′)

Dexter 13

Jeroen Overbeek | Informatiehuis Water, Rogier de Crook | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden