De klimaatverandering maar ook de toenemende druk op het landgebruik vragen om Slim Watermanagement. Slim Watermanagement is het beter benutten van het huidig water(systeem) doordat beheergrenzen geen belemmering vormen. Slim Watermanagement werkt in de praktijk en is van bewezen meerwaarde. Na een pilot met informatieschermen in de eerste planperiode van Slim Watermanagement (2016 t/m 2021). Wordt nu in de tweede planperiode (2022 t/m 2027) de stap gezet naar gezamenlijke informatievoorziening zodat alle waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) over de juiste en dezelfde informatie beschikken. Uiteindelijk wordt het werken met de informatievoorziening Slim Watermanagement onderdeel van de reguliere werkwijze van de waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat).

maart 16 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 22

Barend Koster | Ministerie IenW, Jacco Kroon | Waternet, Jos van Duinhoven | Het Waterschapshuis