Standaardiseren doe je samen! Blaeu DAMO als basis voor de kernregistraties van de waterschappen

Vijf waterschappen ontwikkelen gezamenlijk met een Consortium van bedrijven een nieuw platform voor het beheer van hun geografische kernregistraties. De waterschappen Drents Overijsselse Delta, Fryslân, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland zijn initiatiefnemer en opdrachtgever van deze ontwikkeling. Een Consortium van ESRI Nederland, MUG bv en RoyalHaskoningDHV is opdrachtnemer en samenwerkingspartner, en wordt eigenaar van het op te leveren resultaat. Blaeu DAMO wordt voor de deelnemende waterschappen hét platform waarmee ze hun geografische kernregistraties gaan beheren. In de eerste helft van 2024 leveren we de onderdelen Keringen en Watersysteem op. Daarna vindt besluitvorming plaats over het onderdeel Waterketen.

maart 28 @ 12:30
12:30 — 13:15 (45′)

Dexter 11

Alexander Melinga | BLAEU-DAMO waterschappen, Jan Schrotenboer | BLAEU-DAMO waterschappen, Johan Reefman | BLAEU-DAMO waterschappen