Thema: Valorisatie

De kaderrichtlijn water geeft aan dat de zuiveringsinspanning van water voor drinkwaterproductie niet mag stijgen. Om dit te kunnen meten is een ‘waterkwaliteitsindex’ ontwikkeld. De waarde zit in wijdverbreide acceptatie en implementatie voor het kunnen halen van beleidsdoelen. Wat zijn de genomen stappen om impact van de index te borgen? In deze duo-presentatie van RIWA-Rijn en KWR water wordt dit toegelicht.

juni 23 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 24

Gerard Stroomberg | RIWA, Tessa Pronk – KWR Water