Vernieuwd Waterkwaliteitsportaal: leuker, sneller en makkelijker.

Het gebruik van het vernieuwde Waterkwaliteitsportaal.nl door waterbeheerders, waterbeleidmakers en publiek wordt prettiger, flexibeler en leuk! Met het vernieuwde portaal kunnen we waterbeheerders en algemeen publiek een actueel eenduidig landelijk beeld geven van de waterkwaliteit in Nederland. De eerste stap bij doorontwikkeling is het interactief presenteren van de waterkwaliteitsdata van de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Vervolgens gaan we werken aan gegevensdiensten, zodat deze informatie te raadplegen is zodra ze beschikbaar is.

maart 28 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 15

Hinne Reitsma | Informatiehuis Water