Vorig jaar werd Limburg overvallen door een ‘Waterbom’ die zorgde voor grote wateroverlast en overstromingen. Nu deze grote zomerse buien vaker voorkomen, vraagt om verandervermogen van waterbeheerders in Nederland. WDODelta is hiermee aan de slag gegaan door op nieuwe manier te kijken naar wateroverlast. Samen met Nelen & Schuurmans hebben zij in beeld gebracht welk effect een ‘Waterbom’ op hun beheergebied heeft met behulp een Digital Twin.

maart 16 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 28

Alexander Hoff | Nelen & Schuurmans, Frank Fokkema | Waterschap Drents Overijsselse Delta