De ontwikkelingen waren veelbelovend. Er is een mooi en aansprekend programma, er zijn veel exposanten en al veel opgaven voor deelname. Maar het kabinet heeft besloten tot 20 september de Corona-maatregelen niet te versoepelen. Dit betekent dat er voor de Waterinfodag op 7 september nog steeds restricties zijn. Tevens blijft het thuiswerkadvies gehandhaafd. Hierdoor is het lastiger om elkaar te ontmoeten en te netwerken op de Waterinfodag. Dit is één van de speerpunten van de Waterinfodag.
Daarom hebben wij besloten om de Waterinfodag te verplaatsen naar maandag 1 november. De verwachting is dat per 20 september en daarna vanaf 1 november de maatregelen versoepeld zijn. En daarmee een Waterinfodag vol ontmoeting en informatie-uitwisseling mogelijk is.
De huidige opzet wordt zo veel mogelijk gehandhaafd.
Wij zullen alle standhouders, sprekers en deelnemers informeren.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via info@waterinfodag.nl.