Standaardiseren doe je samen! Blaeu DAMO als basis voor de kernregistraties van de waterschappen

2024-02-20T17:38:34+01:00

Toepassing: Kernregistratie Vijf waterschappen ontwikkelen gezamenlijk met een Consortium van bedrijven een nieuw platform voor het beheer van hun geografische kernregistraties. De waterschappen Drents Overijsselse Delta, Fryslân, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland zijn initiatiefnemer en opdrachtgever van deze ontwikkeling.