Is er drinkwatercongestie?

2024-02-20T17:26:25+01:00

Toepassing: Klimaat Klimaat verandering heeft invloed op het watersysteem. Niet alleen op het oppervlaktewatesysteem maar ook in het diepere grondwater. Aan de drinkwater voorraaden lijkt een einde aan te zitten.