Toetsing regionale keringen – Continu inzicht in status waterveiligheid

2024-02-20T17:30:49+01:00

Toepassing: Waterveiligheid Door klimaatverandering veranderen de uitgangspunten voor de regionale keringen om waterveiligheid te borgen. Daarom is de keringentoets 2024 van AGV geautomatiseerd en gedigitaliseerd.