De data-pipeline van de Aquo naar Wetterskip Fryslân

2024-02-20T17:39:10+01:00

Toepassing: Kernregistratie, Waterkwaliteit De AquoWiki-API wordt door het Wetterskip gebruikt in een pipeline naar hun Datalakehouse. Samen exploreren we de mogelijkheden en beperkingen van de API.