Van dataintegratie naar inzicht in oppervlaktewaterstof-dynamiek

2024-02-20T17:27:00+01:00

Toepassing: Dataintegratie Waterbronkwaliteit bewaken is hard nodig. Dit gebeurt o.a. in de grote riviersystemen. Zulke monitoringsdata bevat echter veel meer informatie dan alleen het feit of een stof op een moment een bepaalde norm of streefwaarde overschrijdt.