6 februari

De zeven sleutels voor een succesvol datagedreven waterschap

2024-02-20T17:32:33+01:00

Toepassing: Organisatie Vanuit ons Water Kennis Centrum waar we informatieproducten ontwikkelen en informatie vragen beantwoorden, hebben we sleutels gevonden die nodig zijn om een waterschap echt datagedreven te maken.

De zeven sleutels voor een succesvol datagedreven waterschap2024-02-20T17:32:33+01:00
6 februari

Digitale Delta API in de praktijk, van specificatie naar realisatie.

2024-02-20T17:33:02+01:00

Toepassing: Artificial Intelligence, Gegevensuitwisseling Digitale Delta zorgt voor een uniforme uitwisseling en een juiste interpretatie van waterdata. Met de Digitale Delta zorgen we dat data zinnig is, omdat de data overal dezelfde betekenis heeft.

Digitale Delta API in de praktijk, van specificatie naar realisatie.2024-02-20T17:33:02+01:00
6 februari

Dashboard zorgplicht waterkeringen

2024-02-20T17:33:32+01:00

Toepassing: Waterveiligheid In deze presentatie laten de waterschappen de meerwaarde zien van het dashboard zorgplicht dat wordt ingezet voor de rapportages aan IlenT en de besturen van individuele waterschappen over de staat van de waterkeringen in het beheergebied.

Dashboard zorgplicht waterkeringen2024-02-20T17:33:32+01:00

Ga naar de bovenkant