6 februari

Zoetwaterschaarste: Serious Gaming & de Nieuwe Watereconomie

2024-02-20T17:23:41+01:00

Toepassing: Waterkwaliteit, gaming. Het is 2040: met toenemende zoetwatertekorten wordt Serious Gaming een cruciaal onderdeel van de nieuwe watereconomie. In onze interactieve sessie ervaren we hoe dit innovatieve instrument beleidsvorming, resource management en stakeholderbetrokkenheid transformeert.

Zoetwaterschaarste: Serious Gaming & de Nieuwe Watereconomie2024-02-20T17:23:41+01:00
6 februari

Recente ervaringen en geleerde lessen met het geautomatiseerd calamiteitendraaiboek hoogwater “VIZIER”

2024-02-20T17:24:31+01:00

Toepassing: Waterbeheer, Klimaat Om waterveiligheid te kunnen waterborgen treedt bij verhoogde waterstanden op de grote rivieren voor diverse waterschappen het geautomatiseerde calamiteitendraaiboek voor hoogwater VIZIER in werking.

Recente ervaringen en geleerde lessen met het geautomatiseerd calamiteitendraaiboek hoogwater “VIZIER”2024-02-20T17:24:31+01:00
6 februari

Het LMW tijdens extreme omstandigheden: uitdagingen en belangen

2024-02-22T09:54:17+01:00

Toepassing: Waterbeheer, Klimaat Binnen het Landelijk Meetnet Water (LMW) worden verschillende parameters gemeten met betrekking tot waterkwantiteit en waterkwaliteit. Door klimaatverandering verandert echter de informatiebehoefte, waarbij er een toenemende vraag is naar informatie bij droogte en hoogwater.

Het LMW tijdens extreme omstandigheden: uitdagingen en belangen2024-02-22T09:54:17+01:00
6 februari

Real time hydraulisch model Brabant Water

2024-02-20T17:25:42+01:00

Toepassing: Model Brabant Water heeft de ambitie om binnen het SOFIA project omin 2025 een real time hydraulisch model van het distributie netwerk te hebben.

Real time hydraulisch model Brabant Water2024-02-20T17:25:42+01:00
6 februari

Is er drinkwatercongestie?

2024-02-20T17:26:25+01:00

Toepassing: Klimaat Klimaat verandering heeft invloed op het watersysteem. Niet alleen op het oppervlaktewatesysteem maar ook in het diepere grondwater. Aan de drinkwater voorraaden lijkt een einde aan te zitten.

Is er drinkwatercongestie?2024-02-20T17:26:25+01:00

Ga naar de bovenkant